Pouť řeholnic Neposkvrněné do Filipova

Pouť řeholnic Neposkvrněné do Filipova
7. května 2017 Události Autor: Vlasta Klekerová

Mezinárodní skupina řeholnic společnosti PM Neposkrvněné ve Filipově poděkovala za přežití kongregace.  

V neděli, kdy se Boží lid modlil za nová kněžská a řeholní povolání, přijela do severočeského mariánského poutního místa Filipov skupina 30 sester řeholní společnosti Panny Marie Neposkvrněné. Fundacja Najświętszej Maryi Panny vznikla v polském městě Bardo. Roku 1875, v době tzv. kulturního boje (Kulturkampf), se odtud vydala sestra Matylda Scholz do nově postavené kaple Uzdravení nemocných ve Filipově (1870-1873), aby tam prosila o pomoc u Panny Marie Filipovské. Slíbila, že pokud Panna Maria vyslyší její touhu a kongregaci pomůže přečkat zlé časy, polské řeholnice budou putovat do Filipova každý rok. Svůj slib dodržela a řeholnice přicházely do Filipova až do vypuknutí 1. světové války. Letos se podařilo tuto tradici děkovné pouti obnovit v mezinárodním měřítku. Řádové sestry sloužící v Polsku, Itálii, Německu a Africe, se setkaly na generální kapitule v Berlíně a odtud jely společně do Filipova, kde svůj dík vložily do oběti mše svaté. Salesiánský pater Jozef Kujan, správce poutního místa vyjádřil údiv a radost z prožitku hledět na tak velké množství řádových sester shromážděných v díku na jednom místě. V dnešní době, kdy řeholní povolání je vzácné, je to velká posila ve víře, že Pán svoje stádo neopouští a tajemným způsobem v něm i nadále zůstává a působí, přestože vnější zdání může vypovídat o opaku.     

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony