Pouť brněnské mládeže

4. května 2007 Události Autor: Pavel Chaloupka

Už po dvanácté se v úterý (8. května) vydají mladí Brňané na Pouť do Křtin.

Už po dvanácté se v úterý (8. května) vydají mladí Brňané na Pouť do Křtin. Vychází se pokaždé z jiného místa na okraji města, aby se vždy novými cestami směřovalo branou Moravského krasu do stejného cíle, starobylého poutního místa s chrámem Jména Panny Marie ve Křtinách. Letos se mladí ke svému putování sejdou na Proškově náměstí v Brně-Maloměřicích, vyráží se 9 minut po 9.  Smyslem putování je možnost vzájemného poznání mezi sebou a nabídka společně se svými kněžími strávit den v přírodě vyplněný cíleným programem. Ten bývá inspirovaný mottem, které Svatý otec každoročně adresuje mladým lidem celého světa. Letos se bude odvíjet v duchu poselství papeže Benedikta XIV: „Jako jsem já miloval Vás, tak se vy milujte navzájem.“. Program pokračuje i ve křtinském chrámu a vrcholí zde koncelebrovanou mší svatou. S mladými poutníky se pravidelně vydává na cestu také generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek, a k radosti pořadatelů se připojují i hendikepovaní mladí lidé z Ústavu sociální péče na Kociánce.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony