Poslední rozloučení s Marií Kaplanovou

Poslední rozloučení s Marií Kaplanovou
28. dubna 2014 Události Autor: Jana Beránková

se koná ve středu 30. dubna 2014 ve 12.00 hodin v chrámu P. Marie před Týnem v Praze.

Po velikonočních svátcích, ve středu 23. dubna 2014 ve věku požehnaných 85 let se s námi rozloučila Marie Kaplanová, žena, která vyhloubila hlubokou brázdu v životě naší církve.

S plnou účastí se zúčastnila obřadů od Getsemanské zahrady až po Vzkříšení a v rodinném kruhu prožila také poslední hodiny života. Byla matkou velké rodiny – měla 10 dětí - a na sklonku života se dočkala  tří desítek vnoučat a třinácti pravnoučat.

Spolu s manželem Jiřím se silně angažovala v křesťanském disentu a byla motorem mnoha aktivit. Již na jaře 1968 se v jejich domě sešla skupina katolických aktivistů, ze které vzešlo Dílo koncilové obnovy.

Přes časté sledování i výslechy státní bezpečnosti manželé Kaplanovi otevřeli svůj dům.  Scházely se u nich významné osobnosti disentu i přátelé ze zahraničí. Marie Kaplanová znala tři cizí jazyky a měla veliké schopnosti oslovovat lidi každého věku a probouzet v nich zájem o víru.

Velice blízká jí byla spiritualita bratrů z Taizé. V jejím  domě se pravidelně každý pátek večer konala modlitba se zpěvy, kterou navštěvovali skupiny křesťanských přátel a organizovala podobná setkání na chalupě Na Kochánově. S bratrem Rogerem Schutzem i se současným převorem bratrem Aloisem ji pojilo hluboké osobní přátelství a souznění, Taizé spolu s manželem několikrát navštívila. Významné pro ni bylo také osobní setkání s papežem Janem Pavlem II, když se v r.1980 zúčastnila Poutě důvěry v Římě, kterou organizovali bratři  z Taizé.

Po sametové revoluci se stala poslankyní a s velkým důrazem obhajovala úctu k životu, rodinné hodnoty a snažila se je zabudovat do nově tvořených zákonů. Pomáhala zakládat rodinnou organizaci Živá rodina a zastupovala nás na rodinných kongresech v zahraničí.

Hluboká víra i silné osobní charisma Marie Kaplanové  je to, co přitáhlo k víře mnoho, zejména mladých lidí, kteří dnes o tom často svědčí.

Obřady rozloučení s Marií Kaplanovou se budou konat v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze ve středu 30.dubna ve 12 hodin. Po nich bude rakev uložena do hrobu na Vinohradském hřbitově. Hlavním celebrantem bude otec kardinál Vlk, rodinný přítel. 

     

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony