Poselství synodní rady Českobratrské církve evangelické k událostem v Gruzii a k 40.výročí okupace Č

21. srpna 2008 Události Autor: Pavel Chaloupka

Českobratrská církev evangelická zveřejnila poselství synodní rady k událostem v Gruzii a ke 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Poselství synodní rady Českobratrské církve evangelické k událostem v Gruzii a k 40.výročí okupace Československa

 Napadení Gruzínské republiky armádou Ruské federace považujeme za hrubé porušení mezinárodního práva, obdobné přepadení Československa státy Varšavské smlouvy před 40 lety. Velmi podobná je i nynější ruská propaganda s tehdejší sovětskou, označující nevyžádaný vojenský zásah za bratrskou pomoc. Jako tehdy, ani dnes ruská strana nedodržuje dohody a porušuje dané slovo; Rusko slíbilo mezinárodní veřejnosti stáhnout své jednotky do poledne 18. srpna 2008, na gruzínském území jsou dodnes. Lekají nás silácká a výhružná slova i skutky ruských vojenských a politických představitelů (např. nedávné obnovení stálé přítomnosti strategických bombardérů s jadernými náložemi ve vzduchu), jimiž nepokrytě vyhrožují nezávislým státům, včetně České republiky.

Právě v souvislosti se čtyřicátým výročím okupace Československa zdůrazňujeme, že nechováme pražádnou nenávist k ruskému lidu, naopak, s pohnutím si připomínáme statečnost těch Rusů, občanů někdejšího Sovětského svazu, kteří dali najevo své přátelství k nám Čechoslovákům a 25. srpna 1968 demonstrovali na Rudém náměstí za „naši i vaši svobodu”. Máme však obavy z imperiálních zájmů Ruska a jeho pancéřové politiky, která se naposledy projevila přepadením Gruzie. 

Věříme, že s křesťany v Rusku, v Gruzii a kdekoli i jinde na světě nás spojuje Kristova oběť za hříchy světa a jeho příslib pokoje, který převyšuje všeliký lidský rozum.

Vyjadřujeme svou solidaritu všem, jichž se ničivě dotkla velmocenská pýcha, separatistický fanatismus nebo iluze, že rázná ozbrojená akce dokáže se separatismem skoncovat. 

Zároveň jako svobodní občané svobodného státu vyjadřujeme vděčnost za to, že vláda našich věcí se k nám navrátila a my smíme žít bez nezvaných cizích vojsk na svém území. Buď Bohu z toho díky a nám závazek, abychom dar svobody nepromrhali. 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

NyníHudební siesta – 2. část
Skladba: Koncert číslo 3 pro violoncello a orchestr a moll, opus 5 (1819) - Allegro; Autor: Kraft Mikuláš; Dirigent: Farkač Hynek; Sóla: Hošek Jiří - violoncello
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Nedělní pohádka
14:21Písničky pro hezké...
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony