Ponaučení díky archeologii. Praha hostí mezinárodní kongres

Ponaučení díky archeologii. Praha hostí mezinárodní kongres
7. července 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Po 55 letech do Prahy zavítali archeologové z celého světa na mezinárodní kongres. Do pátku řeší otázky spojené s nejnovějšími objevy, ale také s výzvami současné světové populace. 

"Klimatická změna, hrozba celosvětových pandemií, ohrožení některých částí světa nedostatkem vody a potravin, ale také ochrana památek v době válečných konfliktů jsou nejžhavějšími výzvami světového archeologického výzkumu," přiblížil Proglasu témata vědecký tajemník kongresu Jan Turek z Centra teoretických studií Univerzity Karlovy. 

Stovky delegátů z více než 70 zemí světa se přednostně věnovaly situaci na Ukrajině. Debatovaly, jakým způsobem se válečné konflikty, případně sociální nespravedlnost promítá nejen do ochrany památek a jejich zpřístupnění veřejnosti, ale také do otázek vlastnictví kulturního dědictví, kdo má právo prezentovat svoji minulost a jakým způsobem apod. Řešilo se, kolik kostelů, muzeí, divadel a dalších kulturních institucí zničili ruští okupanti. "Ztráty jsou v mnoha ohledech naprosto nenahraditelné, nicméně i díky přítomnosti Jevhena Perebyjnise, ukrajinského velvyslance v Česku, jsme se snažili, aby ukrajinští kolegové pocítili, že mají ve světové archeologii podporu, že je vnímáme jako naše partnery a jsme připraveni jim pomáhat nejenom morálně, ale skutečně, fakticky. Mluvilo se například o sbírkách na obnovu památek a o spolupráci při poválečné rekonstrukci," jmenoval Jan Turek.

Archeologie podle něj může pomoci i při řešení dalších stěžejních otázek, kterými se zabývá současná věda, třeba problematiky oteplování: "Zdálo by se, že archeologové k otázkám oteplování a otázkám změny klimatu nemají zas tak co říct, ale opak je pravdou. Ke klimatickým změnám docházelo i v minulosti, lidé, lidské populace a komunity se museli přizpůsobovat změnám, opouštět oblasti, ze kterých se stávaly pouště. Vznikaly různé migrace a přesuny obyvatelstva, a to všechno archeologové jsou schopni zkoumat. Informace o tom, jakým způsobem změny klimatu ovlivňovaly naše předky, nám mohou být velice užitečné i v úvahách, jak se s měnícím se klimatem vypořádat v současnosti."

Vědci budou v pražském centru Cubex diskutovat do pátku. Naposled se špičky světové archeologie sjely do naší metropole v roce 1966. Nynější kongres byl kvůli epidemii Covidu-19 dvakrát odložen.