Počet praktikujících věřících v Polsku zůstává téměř totožný

Počet praktikujících věřících v Polsku zůstává totožný
9. ledna 2020 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Z těch, kdo se v Polsku hlásí ke katolické církvi, je možné považovat 38 % za praktikující věřící. Z údajů statistické ročenky katolické církve v Polsku, kterou publikovali ve Varšavě, vyplývá, že změny oproti předchozímu roku jsou minimální.

Publikace Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020 prezentuje loňský průzkum zachycující situaci za rok 2018. Nedělní mše svaté se pravidelně účastní 38,1 % katolíků. Statistická ročenka z předchozího roku uváděla údaj 38,2 %. Podle nejnovější ročenky v Polsku k svátostem pravidelně přistupuje přes 17 % katolíků. Za rok 2018 bylo pokřtěných přes 386 tisíc osob, přes 400 tisíc přijalo první svaté přijímání. Svátost biřmování přijalo 300 tisíc biřmovanců, což je nárůst o 3,5 % oproti roku 2017. Svátostné manželství uzavřeno 133 tisíc párů. Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo hodiny náboženství 88 % žáků polských škol.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 11, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 11 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony