Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

21. května 2016 Události Autor: Petr Pospíšil

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František  novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).

Životopis pomocného brněnského biskupa
Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr.

Pavel Konzbul se narodil 17. října. 1965 v Brně – Juliánově, kde dodnes žije jeho maminka Marie. Po maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno - obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.
 
V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v 0lomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo.
 
V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního  biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil nejprve v jáhenské službě v Letovicích, a pak jako farní vikář v Boskovicích a Hustopečích u Brna. V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013  jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze.
 
Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Křesťanská výchova. Spolupracuje také s brněnským nakladatelstvím Cesta, které dosud vydalo osm jeho publikací, převážně homiletického a pedagogického charakteru (Naslouchání, Jak mluvit s dospívajícími o víře?, ap).
 
Pavel Konzbul aktivně spolupracuje také s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, je exercitátorem v Duchovním centru svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna a pravidelně
přispívá na blog Lidových novin.
 
V říjnu 2015 ho brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval III. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
 
V sobotu 21. května 2016 ho papež František jmenoval pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským.


Biskup Cikrle: Po Petrovi Pavel

Přinášíme první reakci brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho na jmenování nového pomocného biskupa. „Za nového pomocného biskupa jsem se modlil delší dobu,  poslední měsíce spolu s věřícími brněnské diecéze,  a jsem rád, že se jím stal otec Pavel Konzbul. Vážím ho  pro jeho systematičnost, spolehlivost, široký společenský rozhled a pro řadu dalších vlastností, kterými přispívá k životu církevního společenství.  A považuji za určitou Boží hříčku, že po pomocném biskupovi Petrovi (Esterkovi) přichází biskup Pavel, rovněž nositel jména jednoho z našich diecézních i katedrálních patronů.“

6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula
Nově jmenovaný brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul se v krátkém rozhovoru podělil o své první dojmy a reakce.

Když diecézní brněnský biskup loni v prosince žádal své diecézany o modlitby za nového pomocného biskupa, napadlo Vás, že byste to mohl být Vy?

Na jednu stranu se říká, že každý voják nosí v torně maršálskou hůl, na druhou stranu ale víme, že církev není armáda. Církev je společenství Kristovo, které je oživované a vedené Duchem Svatým. V tomto prostředí Prozřetelnost nabízí každému, většinou  krok po kroku,  jeho konkrétní životní cestu k Bohu a k druhým lidem. Tu naplňujeme v daných situacích osobními rozhodnutími. Tvrzení, že biskupem může  být téměř každý kněz, má právní opodstatnění, ovšem situace, že bych já byl pomocným biskupem, se mi zdála v té době ještě méně reálná, než radí suché zákony  matematické pravděpodobnosti.
 
Co je úkolem pomocného biskupa?

Myslím, že z latiny vycházející pojem auxiliární biskup, někdy překládaný jako světící či pomocný, by se dal dobře vyjádřit slovy – biskup pomocník. Tak jako farář může mít v náročnějších a početnějších farnostech pomocníka, farního vikáře (lidově zvaného kaplana), tak tomu může být i na úrovni vyšší, tedy celé diecéze. Biskup pomocník je ten, který pomáhá svému diecéznímu biskupovi. Jsou mu svěřeny konkrétní úkoly a diecézní biskup na něj deleguje, dle vlastního uvážení, některé pravomoci.
 
Vaším patronem je svatý apoštol Pavel, jeden z patronů brněnské diecéze. Čím vás nejvíc oslovuje?

Apoštol Pavel mne oslovuje svým neutuchajícím nasazením pro hlásání Evangelia a také tím, že se nebál ničeho nového. S rozhodností a láskou řešil konfliktní situace. To, jak s poslušností, odvahou a prozíravostí dokázal systémově řešit problémy nových křesťanských konvertitů z pohanství vůči žido-křesťanům, je pro mne velice inspirující.
 
Řadu let jste působil jako spirituál na Biskupské, gymnáziu v Brně, největší církevní škole v brněnské diecézi. Jak byste charakterizoval dnešní mladé lidi?

Drogy, sex a nuda – to se můžeme dočíst na adresu mládeže v některých bulvárních médiích. Já osobně se s tímto pohledem neztotožňuji. Domnívám se, že každý dospívající člověk, nejen že řeší problémy své identity, ale podvědomě hledá dobro. Pokud někdo má v té době špatné kamarády, tak často jen proto, že nenašel lepší. Nemalým úkolem církevních škol je dnes vytvořit prostředí, kde vznikají dobrá přátelství mezi dětmi, dospívajícími, učiteli a Bohem, to je naděje církve u nás. Osobně bych charakterizoval dnešní mládež slovy jiné „svaté trojice“: očekávání, hledání a svoboda. A pokud někdo dnes mládež kazí, tak jsme to nejčastěji my dospělí.
 
Co vás čeká v nejbližších dnech?

Myslím, že otázka, vzhledem k nejbližším událostem, zní přesněji: „Co vás navíc čeká v nejbližších dnech?“ Jsem stále farářem ve farnosti Petrov-dóm, tak mne čeká chod naší farnosti. A co navíc - moje svěcení, nové úkoly, zodpovědnost, šance a možná i nějaké to zklamání. Proto prosím o vaši duchovní podporu, a jsem za ni vděčný.
 
Na co se ve své nové službě nejvíc těšíte?
 
Myslím, že nejdůležitější je v životě dovolit Bohu, aby nás překvapil, tedy, abychom uměli žasnout. A tak se dostává ke slovu můj oblíbenec anglický spisovatel a novinář G. K. Chesterton, který říká: „Vděčnost je pocit štěstí zdvojnásobený úžasem.“ Těším se tedy ve své službě na setkání s novými lidmi a na všechna překvapení, která mi Bůh připravil.
 
Zdroj: Biskupství brněnské

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony