Papež v encyklice vyzval k péči o životní prostředí, náš společný domov

Papež v encyklice vyzval k péči o životní prostředí, náš společný domov
18. června 2015 Události Autor: Filip Breindl

"Lidstvo si musí uvědomit, že je nezbytné pozměnit životní styl, výrobu a spotřebu. A to s cílem bojovat proti oteplování, tedy alespoň proti lidským příčinám, které ho vyvolávají či zvyšují," píše papež František ve své dnes zveřejněné encyklice Laudato sii - O péči o společný domov. Hovoří v ní o celostním přístupu k péči o životní prostředí včetně antropologické roviny.

"Papež tady říká myšlenku, kterou jsem nikde jinde předtím nenašel, pouze v jednom textu Benedikta XVI. Je to brilantní postřeh, že život je jeden a bytí člověka na Zemi není biologický fakt, ale dar. Z toho vyplývá, že všechno je spojeno - ochrana nenarozeného života, boj křesťanů vůči eutanazii i boj za záchranu ohrožených druhů, za tím vším je jedna myšlenka. Zemi potřebujeme ze dvou důvodů: aby nás živila a také proto, že skrze ni kontemplujeme Boží krásu,"  popisuje myšlenkový koncept užitý v encyklice kněz a biolog Marek Orko Vácha. Sám text považuje za přelomový v tom, že se obrací na celé lidstvo a dává impulsy mezinárodnímu společenství i křesťanské komunitě. "Věřím, že v jejich rámci bude text široce komentován a poslouží jako impuls pro naši ekologickou konverzi - to je termín, který poprvé použil Jan Pavel II. v roce 2001 a je v encyklice široce citován - a že se z ochrany přírody nestane volnočasová aktivita mnohých křesťanů, ale úkol, který zavazuje nás všechny," říká P. Vácha. Papež v textu kritizuje takzvané technokratické paradigma, které podle něj určuje současný částečně destruktivní postoj lidstva k životnímu prostředí, orientuje činnost lidské rodiny na zisk a brání dosažení dohody o změně. Encyklika také hovoří o vzájemné souvislosti ekologické krize a chudoby a o sociálních dopadech ničení životního prostředí. Zmiňuje se i o globálním oteplování, za což Františka někteří komentátoři kritizují za vstup do politického tématu. "Ty věci samozřejmě patří do našeho světa a je potřeba o nich mluvit. Papež myslím hovoří o globálním oteplování velmi vyváženě, protože říká, že globální oteplování tu je, nevíme, za jakou jeho část mohou jevy nezávislé na člověku, ale my se musíme soustředit na lidský podíl na globálním oteplování a ten musíme minimalizovat," říká k tomu Marek Orko Vácha, který si podle svých slov přeje, aby se s textem encykliky seznámilo co nejvíce lidí. "Jsem ještě plný dojmu z první četby a jsem z toho textu velmi nadšený. Encyklika oslovuje všechny lidi dobré vůle a říká, že všichni musíme spojit síly a zachránit planetu, na které žijeme," uzavírá kněz a biolog.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony