Papež k Roku milosrdenství: Rozhřešení pro ty, kdo litují interrupce

1. září 2015 Události Autor: Filip Breindl

Vatikán dnes zveřejnil dopis papeže Františka, který upravuje zpovědní a odpustkovou praxi během nadcházejícího Roku milosrdenství, který začne 8. prosince a potrvá do slavnosti Krista Krále v roce 2016. Římský biskup mimo jiné dovolil všem kněžím udělit rozhřešení v případech interrupce, což je běžně vyhrazeno jen vybraným zpovědníkům.

Papež to zdůvodnil tím, že zprostředkování Božího odpuštění nelze odepřít nikomu, kdo svého hříchu upřímně lituje a činí pokání. Jubilejní rok by měl být pro všechny věřící pravým momentem setkání s Božím milosrdenstvím, napsal František v listu určeném arcibiskupovi Rinu Fisichellovi, předsedovi papežské rady pro podporu nové evangelizace. Svým výnosem také stanovil platnost svátosti smíření u kněží tradicionalistického bratrstva svatého Pia X. Uvedl k tomu, že doufá v budoucí nalezení jednoty s tímto společenstvím po rozkolu, který nastal po druhém vatikánském koncilu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony