Papež František zveřejnil poselství k postní době

7. února 2017 Události, Postní doba

Vatikánské tiskové středisko dnes představilo text poselství papeže Františka k letošní postní době. Jeho klíčovým pojmem je „dar“. To odráží také titul poselství, který zní „Boží slovo je darem. Druhý člověk je darem.“

Petrův nástupce vychází z biblického podobenství o boháči a Lazarovi a podotýká, že „postní období je tím nejvhodnějším časem, abychom otevřeli dveře každému člověku v nouzi a poznali v něm Kristovu tvář.“ Na Lazarovi ukazuje, že druhý člověk je vždy darem; je někým, koho Bůh chce a na něhož pamatuje.

Sílu Božího slova a Písma naopak demonstruje na osobě boháče. Kořenem jeho hříchu je podle pontifika právě to, že nenaslouchal Písmu. „To jej vedlo ke ztrátě lásky k Bohu a následně k pohrdání bližním. Boží slovo je živá síla, schopná způsobit obrácení v srdcích lidí a nasměrovat člověka znovu k Bohu. Zavřeme-li srdce vůči Božímu daru, který promlouvá, má to za následek uzavření srdce vůči bližnímu, píše František.

Římský biskup nazývá 40denní období před Velikonocemi novým začátkem, cestou, která vede k cíli nebo důraznou výzvou k obrácení.

Postní doba letos začíná 1. března, Slavnost zmrtvýchvstání Páně potom připadá na 16. dubna.