Papež František vyhlásil den modlitby za ochranu stvoření

Papež František vyhlásil den modlitby za ochranu stvoření
10. srpna 2015 Události Autor: Mariana Ambrožová

Prvního září budou katoličtí věřící slavit Světový den modlitby za ochranu stvoření a připojí se tak k pravoslavným křesťanům. Rozhodl o tom papež František krátce po vydání své encykliky Laudato sii – O péči o společný domov.

„Křesťané jsou povolání k ekologické konverzi, která vede k tomu, že vyjdou najevo všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem,“ uvedl papež František, podle kterého je každoroční slavení Světového dne modliteb za péči o stvoření pro jednotlivce i komunity příležitostí obnovit závazek osobního povolání být správci stvoření, dále také možností vzdát Bohu díky za jeho dílo, vyprosit si jeho pomoc i milosrdenství za hříchy spáchané proti světu, ve kterém žijeme.

Za tři týdny se tak katolíci připojí k pravoslavným věřícím, kteří v tento den slaví totožný svátek. Papež František se tak, podle svých slov, rozhodl, protože sdílí starost o budoucnost stvoření spolu s patriarchou Bartolomějem. „Žijeme v době, ve které všichni křesťané čelí stejným a důležitým výzvám, na které musíme dát společné odpovědi. Z toho vyplývá mé přání, aby tento den zahrnoval i jiné církve a jiné církevní společenství a mohl být slavený v souladu s iniciativami, které v souvislosti s tímto tématem vyvíjí Světová rada církví,“ píše papež František ve svém listě adresovaném předsedům Papežské rady pro spravedlnost a mír a Papežské rady pro jednotu křesťanů.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony