Papež František se modlil za pokoj v rodinách a za jednotu Církve

Papež František se modlil za pokoj v rodinách a za jednotu Církve
4. května 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

I v pondělí po čtvrté neděli Velikonoční papež František sloužil ranní mši svatou ve Vatikánu. Intenci bohoslužby věnoval rodinám. V homilii se odkázal na obraz Ježíše jako dveří k ovcím. V homilii tak vyzval k jednotě Církve.

Úmysl dnešní ranní bohoslužby v Domě svaté Marty papež František věnoval rodinám. Ty jsou nyní většinu času ve svých domovech. „V této době karantény je rodina zavřená doma. Snaží se udělat tolik nových věcí“ a mluvil o nových možnostech trávení společného času. Děti a celé rodiny mohou dělat věci jako nikdy předtím. „Otevírá se možnost tvořivosti při práci s dětmi, aby mohly jít kupředu. Je tu ale i druhá stránka věci. A to možné domácí násilí. Tak se modleme za rodiny, aby mohly v pokoji, tvořivosti a trpělivosti pokračovat v tomto období karantény dál,“ řekl papež František a myslel jak na kreativitu plynoucí z rodinného prostředí, tak na oběti domácího násilí.

Stejně jako včera, i dnešní evangelium (J 10, 1-10) ukazuje Ježíše jako pastýře. V návaznosti na první čtení (Sk 11, 1-18) Svatý Otec připomenul jistou polaritu, když postavil do protikladu kritiku svatého Petra adresovanou první církvi s Ježíšovým vzkazem, že je pastýřem všech. Papež tak zdůraznil důležitost jednoty uvnitř Církve. František parafrázoval tato Ježíšova slova: „Já mám také jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést. Uposlechnou mého hlasu, a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. ‚Já mám ovce všude!‘ vyjádřil Svatý Otec Kristovu touhu apelující z evangelia dnešních dní.  „Máme jediného Vykupitele a jediný cíl. Kristus zemřel za všechny,“ shrnul pravdu Církve.

zdroj: TV Noe, Vatican News

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony