Papež František: Kéž na přímluvu Matky Terezy soucítíme s lidmi bez domova.

Papež František: Kéž na přímluvu Matky Terezy soucítíme s lidmi bez domova.

Zatímco lidé na mnohých částech planety jsou vyzýváni k tomu, aby raději neopouštěli svoje obydlí, existují tací, kteří nemají střechu nad hlavou. Právě na ně pamatoval Svatý Otec při dnešní mši svaté v Domě svaté Marty ve Vatikánu.

Také dnes ráno pamatoval Papež František při mši svaté na konkrétní skupinu lidí. Vyzval k prosbám namířeným k Matce Tereze z Kalkaty, aby pomohla probudit smysl po blízkosti s lidmi bez domova, kteří potřebují pomoci především nyní v době krize.  „Tyto dny bolesti a smutku odhalují mnoho skrytých problémů,“ řekl papež na začátku bohoslužby. Poukázal na titulní fotografii deníku, která zobrazuje bezdomovce na parkovišti v Las Vegas. „Kéž  v nás svatá Tereza z Kalkaty vzbudí pocit blízkosti k těm lidem ve společnosti, kteří jsou jinak v normálním životě schováni,“ řekl František.

V kázání pak Svatý Otec věřící vyzval ke konkrétním skutkům lásky a milosrdenství. Máme čelit výzvám s vědomím a radostnou nadějí, že budeme posíleni Bohem. V návaznosti na evangelium potom Svatý Otec hovořil o smlouvě mezi Bohem a Abrahamem a připomněl Boží věrnost. "Křesťan není někdo, kdo se může prokázat svým křestním listem," řekl Svatý Otec. Nejde jen o potvrzení na papíře.  „Jste křesťané, když řeknete „ano“ vůli Pána, když dodržujete slib, který vám Pán dal. A žijete-li smlouvu uzavřenou s Bohem. Tak, jako Abrahám. To je pravý křesťanský život.“ Papež tak připomněl, že každý z nás je vyvolený a že v těchto volbách existuje příslib naděje. Stejně tak, jako kdysi Pán dal příslib Abrahamovi. Vybral ho jako „otce mnoha národů.“ Také mu řekl, aby byl plodný ve víře „která bude vzkvétat v dobrých skutcích.“ To má být příkladem pro nás a pro dnešní svět. „Pán nezapomíná. Nikdy nezapomíná. Ano, zapomíná jenom v jednom případě – když odpouští hříchy. Potom, co odpustil, ztratí paměť. Už nevzpomíná na hříchy. V ostatních případech ale Bůh nezapomíná. Jeho věrnost je pamětí,“ řekl papež František v dnešní homilii.

zdroj: Vatican News, TV Noe, Kathpress

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony