Papež František i Světová rada církví volají po míru pro Ukrajinu

Papež František i Světová rada církví volají po míru pro Ukrajinu
26. ledna 2022 Události Autor: Daniel Blažke

Vzhledem k rostoucímu napětí kolem Ukrajiny vyhlásil papež na dnešek celosvětový den modliteb za mír. Při dnešní generální audienci ve Vatikánu řekl, že by měl "pohnout myslí a srdcem těch, kdo mají moc, aby dali přednost dialogu". Podle Františka je třeba prosit Pána, "aby tato země mohla spatřit, jak rozkvétá bratrství, zacelují se rány, jsou překonány obavy a rozbroje".

Dnešní den modliteb za mír ohlásil pontifik uplynulou neděli, při polední modlitbě Anděl Páně ve Vatikánu vyjádřil velké znepokojení nad situací v regionu. "Lidé už museli v historii zažít tolik utrpení, například během druhé světové války. Ukrajina si zaslouží mír," prohlásil. Souvěrce vyzval, aby se během dne několikrát pomodlili Otče náš. "Modlitba z nás dělá bratry a sestry," zdůraznil papež.

Světová rada církví (WCC) v dnešním apelu naléhavě žádá mír pro ukrajinský lid. Tváří v tvář "šílené eskalaci příprav na válku" nabádá generální sekretář Světové rady církví Ioan Sauca k opuštění logiky založené na geopolitickém soupeření, které "nevyhnutelně vede ke smrti a utrpení" a ujišťuje o modlitbách za "rozlišování srdce a mysli, za deeskalaci a za dialog namísto hrozeb". Boží lid, členové ekumenického společenství, stojí podle Saucy na obou stranách současné konfrontace. "Náš Bůh je však Bohem míru, a ne války a krveprolití," zdůrazňuje za WCC.

Podle Washingtonu a Kyjeva shromáždilo Rusko na hranicích s Ukrajinou více než 100 000 vojáků. Moskva odmítá obvinění, že připravuje vojenskou operaci proti Ukrajině.

Modlitba za mír a usmíření mezi národy

Všemohoucí Bože, nazýváme tě naším Otcem,
protože věříme, že se skláníš k nám jako ke svým dětem.
Víme, že toužíš po tom, abychom na zemi žili v pokoji a ve tvé lásce a posíláš nám Ducha svatého, aby nám dával sílu překonávat hřích a vytvářet jednotu.

Ty jsi dárcem pokoje, proto nás laskavě vyslechni,
když tě úpěnlivě prosíme o mír a pokoj ve světě:

aby všichni lidé pochopili, že nikdo nemá právo dosahovat své zájmy násilím a nenávistí, aby kvůli sobectví několika nemuseli mnozí utíkat z vlastního domova, aby zodpovědní bránili svobodu a důstojnost všech lidí, aby nikdo netrpěl pro svou víru a národnost, aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují vyhasínání nevinných lidských životů.

Zvláště tě prosíme, Otče, za Ukrajinu, kde již dlouhou dobu dochází ke konfliktu, kde člověk bojuje proti člověku, bratr proti bratru a kde se schyluje k válce:

ať odpuštění zvítězí nad nenávistí a pomstou, pokoj a mír nad každým konfliktem, ochrana lidského života nad ekonomikou a vidinou bohatství. Ať tvůj Duch přemůže tvrdost lidských srdcí.

O to tě prosíme na přímluvu Sedmibolestné Panny Marie, Královny míru, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který nám otevřel cestu do království věčného pokoje.

Amen.

Zdroj: Kathpress, ČTK

Text modlitby: facebook/Bosco point