Papež František: Hřích vždycky rozděluje!

Papež František: Hřích vždycky rozděluje!
3. ledna 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

První letošní generální audience s papežem Františkem dopoledne proběhla v aule Pavla VI. Z listu apoštola Pavla Korinťanům v úvodu zazněl úryvek o jednotě církve, jako Kristova těla.

Římský biskup se v katechezi vrátil k výkladům o eucharistii, dnes zejména k předcházejícímu úkonu kajícnosti v rámci vstupních obřadů. „Ano, hřešíme také tím, že nekonáme, co máme konat. Čili tím, že jsme zanedbali dobro, které jsme mohli vykonat. My se často považujeme za dobré, protože si namlouváme, že jsme nikomu nic špatného neudělali, ale ve skutečnosti nestačí jenom nedělat nic špatného bližním. Je třeba se cíleně rozhodovat pro dobro a využívat příležitosti, kdy můžeme vydávat dobré svědectví o tom, že jsme Ježíšovými učedníky“, prohlásil před zaplněnou halou Svatý otec.

Po skončení katecheze tradičně následovaly pozdravy jednotlivým skupinám poutníků, které se na generální audienci vypravily. Přítomném také popřál vše dobré v novém roce.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony