Pán Ježíš vstal z mrtvých a zvítězil tak nad každou nemocí, povzbuzuje P. Zdeněk Jančařík

 Pán Ježíš vstal z mrtvých a zvítězil tak nad každou nemocí, povzbuzuje p. Zdeněk Jančařík

Pořad v souvislostech


Herec Jan Přeučil
Budeme vysílat

Kaplani ve věznicích
Kaplani ve věznicích
40 let sester salesiánek v České republice. Advent v církevní a lidové tradici.
Vysílali jsme


Adventní dopoledne

Adventní dopoledne

Děti na síti
Audioarchiv

Dnešní duchovní povzbuzení na Proglasu představil Zdeněk Jančařík, katolický kněz a spisovatel. Vyzval k důvěře v to, že Ježíš je Pánem nad životem i nad smrtí a vyzval k tomu, aby se každý z nás stal pro druhé hnacím motorem. I kdyby to mělo být maličkostmi. Celý rozhovor zazněl v rámci vysílání Dopoledne s Proglasem a je možné si ho pustit v audioarchivu Proglasu.

„Právě to, že Ježíš Kristus byl vzkříšen a přemohl tak smrt a každou nemoc, by se mělo stát heslem dnešní doby,“ domnívá se pater a vyzývá tak k zamyšlení se nad tím, jak se každý z nás může stát pohonnou hmotou pro nastartování důvěry u druhých. To, čím v současnosti církev prochází, je dobou, „která nás může posunout zase někam dál. Na některých věcech už nebudeme tolik lpět a na druhou stranu některé věci nás mohou osvobodit a připravit tak místo něčemu novému.“ Právě proto bychom neměli ustávat ve snaze jeden druhého povzbuzovat, a to „tak, jak každý sám dovede: e-mailem, telefonátem, modlitbou. Vzbuzovat v sobě rezistenci vůči zlému a zároveň povzbuzovat druhé k víře,“ shrnuje Jančařík.

Zdeněk Jančařík v současné době působí v Salesiánském středisku v Brně-Žabovřeskách. Hovořil mimo jiné i tom, jak se proměňuje v této době vztah především mladých k tradičnímu prožívání víry. Mládež je cílovou skupinou, na kterou se salesiáni Dona Bosca zaměřují. Proto se snaží alespoň některé aktivity přesunout do online prostoru. „Zapojili jsme všechny dráty, které tu máme, kamery a mikrofony a snažíme se vysílat,“ humorně popisuje aktivity saleziánů v čase sociálního distancování. „Je to ale velká výzva. Někteří z nás nejsou zvyklí na kamery a na mikrofony.  Proto je pro nás výzva se oprostit od pocitu, že jsem nahráván. Tak se učíme přizpůsobit se novým podmínkám a evangelizovat, jak se dá.“

Práce s jednotlivými skupinami lidí se ale liší. S těmi nejmladšími to jde snadno. „Nahráváme písně a v neděli po mši chystáme zábavný program. Jsou to různé písně a hrátky pro děti.“ Odlišně vnímá Zdeněk Jančařík přiblížení se mladé generaci skrze online prostor. „Pro mladé je tato doba větší výzvou. Oni trpí v oblasti vztahu ke kostelu a k víře,“ domnívá se pater. Snaží se proto hledat cesty, jak oslovit všechny. Připomenul také možnosti prožívání modliteb i liturgie, které salesiánské středisko online formou nabízí i v druhé vlně pandemie. Jsou jimi přenosy modliteb růžence s následnou adorací před Nejsvětější svátostí, přenosy bohoslužeb, nedělní katecheze dětí i denní krátká textová povzbuzení nazvaná "v druhé vlně."

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 11, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 11 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony