Pallotin Kazański: On-line exercicie mají svůj význam

Pallotin Kazański: On-line exercicie mají svůj význam
22. ledna 2021 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Společnost katolického apoštolátu si dnes připomíná svého zakladatele, italského kněze a průkopníka pastorační práce sv. Vincence Pallotiho. 

Na tento týden připravila on-line exercicie s názvem "Panna Maria - ikona spásy", které vede oblát Martin Sedloň. Jedná se o první takový počin českých pallotinů a plánují v něm pokračovat, řekl Proglasu P. Tomasz Kazański, SAC.  

"Na on-line exercicie Lectio divina se přihlásilo přes 160 lidí, aktivně se jich účastní přes 140 a nabídku individuálního doprovázení využívá na 50 z nich," řekl Proglasu vedoucí týmu P. Kazański a dodal, že "i když nejde o statistiku, mám z toho počtu oslovení konkrétních životů velkou radost. Záznamy exercicií zůstanou na portálu You Tube, kde si je účastníci budou moci oživit, a budou k dipozici i pro nové zájemce, aby si je také mohli prožít a ponořit se do modlitby."

Na cestě Lectio divina podle exercitátora P. Martina Sedloně nejde jen o objevování nových biblických souvislostí a pravd, které  nás  mají  povzbudit a utvrdit ve víře. "Nejde jen o to, abychom nacházeli odpovědi na otázky,  které  máme,  abychom se mohli dobře rozhodovat. Na cestě Lectio divina jde především o to, abychom se učili využívat "síly evangelia" (Gaudium et spes 93), síly Božího slova, skrze které se nám sdílí sám Trojjediný Bůh, aby stále více vstupoval do života našeho a skrze nás i do života druhých," uvádí P. Sedloň v propozicích.

Zatím jsou stále v plánu klasické exercicie Lectio divina, které se mají konat v květnu a srpnu ve Vranově u Brna. V úmyslu je však pokračovat i v této on-line formě. "Zkušenosti, které jsme získali, ukazují na to, že jsou lidé, kteří by rádi naslouchali Božímu slovu, ale z nejrůznějších důvodů nemohou odjet ze svých domácností, např. kvůli tomu, že pečují o své blízké. Myslíme na ně a doufáme, že bude možné, abychom i tímto způsobem hlásali evangelium," sdělil Proglasu P. Kazański.

foto: archiv

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony