Oslavy jubilea Fatimy v Hradci Králové

Oslavy jubilea Fatimy v Hradci Králové

Ve středu 4. října 2017, v rámci oslav 10-letého jubilea zjevení ve Fatimě,  probíhalo po celý den v HK sympozium s názvem Fatima naše naděje.

Program začal v Novém Adalbertinu, kde účastníci mohli vyslechnout celkem 5 přednášek na mariánská témata. Mezi přednášejícími byl například žilinský biskup Tomáš Galis (prezident WAF na Slovensku) nebo otec Vojtěch Kodet. V 17h vyšel slavnostní průvod se sochou P. Marie Fatimské z biskupské rezidence do katedrály Sv. Ducha. Nechyběli v něm ani tři pasáčci z Fatimy. V katedrále při pontifikální mši svaté za účasti mnoha kněží a hostů královéhradecký biskup Jak Vokál obnovil zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. K tomuto zasvěcení nám řekl více otec Vojtěch Kodet: „Zasvěcujeme Srdci Panny Marie sebe, druhé, kněží farnosti, biskupové diecézi a papež celý svět, protože to Panna Maria chce, a protože už ta těch 100 let máme zkušenost, že kde byli moudří pastýři a udělali to, Panna Maria se projevila tím, že skutečně zmizelo zlo a mohlo dál působit dobro. Čili je to naše cesta důvěry v Boží vedení, kterého se nám dostalo skrze zjevení Panny Marie ve Fatimě“.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony