Ojedinělý adventní koncert souboru CAROTA DULCIS v Hradci Králové

Ojedinělý adventní koncert souboru CAROTA DULCIS v Hradci Králové

O letošním adventu budeme moci v sobotu 22. prosince 2012 v historickém dřevěném kostelíku sv. Jana Křtitele v Hradci Králové ("na Zámečku") v 18 hodin navštívit ojedinělý adventní projekt komorního sboru "CAROTA DULCIS".

Jedná se o vystoupení, na kterém se budou moci posluchači seznámit s ryze adventními skladbami nejen v průřezu několika staletí, ale i s tím, jak se skladby postupně vyvíjely v různých národech.

Zvláštností tohoto 15-ti členného souboru není pouze to, že se o tomto adventu zaměřil, oproti množství již téměř vánočních akcí, na čistě adventní a duchovní obsah, ale například i to, že věkový průměr souboru činí pouhých 20 let, což je v chrámové produkci velmi nevídaný jev. Tvoří ho totiž vysokoškolští studenti, kteří jsou převážně bývalými spolužáky z královéhradeckého biskupského gymnázia Bohuslava Balbína. 
 
Lucie Bohuňková, členka souboru, jej představuje: "Náš soubor vznikl v roce 2009. Bylo to při vystoupení pro staré lidi v domově důchodců v Bílé Vodě, kdy jsme se je, tehdy jako gymnaziální studenti, rozhodli potěšit. Sešli jsme se pouze pro tuto jednu příležitost, ale tam jsme pak zjistili, že nám to dohromady docela zní, a proto jsme se rozhodli v této činnosti pokračovat. Ujal se nás Matěj Ondřej Havel, který se pak stal naším sbormistrem a přetáhl si nás k sobě do farnosti Pouchov v Hradci Králové. Tam působíme jako chrámový sbor dodnes. Zpíváme jak při významnějších církevních slavnostech, tak při mších svatých, křtech, biřmování apod. Specializujeme se pouze na chrámovou hudbu. Převládá u nás starší duchovní hudba, a to pouze vokální. Zpíváme skladby napříč staletími. Nejoblíbenějším obdobím je u nás asi renesance, protože ta je nejplodnější na takovéto vokální duchovní skladby. O adventní skladby je stále zájem, a jsme proto zváni na různé akce, kde zpíváme adventní písně od nejrůznějších skladatelů." 

Někdy soubor účinkuje také za doprovodu varhan, houslí nebo komorního orchestru. Zkouší v průměru jednou za 2 týdny v neděli na pouchovské faře. Častěji lze zkoušet jen výjimečně, protože studenti jsou z různých vysokých škol a sjíždí se do Hradce Králové téměř z celé republiky. 

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie číslo 9, C dur, KV 73 - Andante; Autor: Mozart Wolfgang Amadeus; Dirigent: Ward Nicholas; Soubor: Severský komorní orchestr
12:40Střípek poezie
12:45Hudební siesta – 2. část
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Nedělní pohádka
14:21Písničky pro hezké...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony