Ocenění pro nejstarší sloužící klášter cisterciáků

27. listopadu 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

Jednu z turistických cen spolkové země Dolní Rakousko získali cisterciáci z opatství Heiligenkreuz poblíž Vídně. Hejtmanství je vyznamenalo v kategorii Média za šíření dobrého jména regionu v zahraničí. Řeholníci nahráli album gregoriánských chorálů a ve světě oslovili asi miliónové publikum. Podle zemské vlády tak předali poselství o kulturním životě v Dolním Rakousku a vzbudili zájem o region.

Klášter v Heiligenkreuzu je ve světě známý také díky loňské návštěvě papeže Benedikta XVI..

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonata G dur pro flétnu a basso continuo - Vivace; Autor: Čart Jiří; Sóla: Ambrosi Michaela - flétna
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony