Ocenění osobností královéhradecké diecéze.

Ocenění osobností královéhradecké diecéze.
10. května 2018 Události Autor: Martin Weisbauer

Biskup Josef Kajnek, Mons. Josef Suchár a P. Josef Kordík převzali o státním svátku 8. 5. 2018 z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána pamětní medaile.

 

Pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje dostali také v rámci oslav výročí konce II. světové války na Pivovarském náměstí hasiči, policisté, záchranáři i několik desítek osobností, které v posledním roce obohatily život v Královéhradeckém kraji.

Josef Kordík

Kněz, disident a bývalý vězeňský kaplan ve Valdicích, který byl po podepsání Charty 77 zbaven státního souhlasu k výkonu kněžského povolání, pronásledován Státní bezpečností a následně i odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. K výkonu kněžského povolání se mohl vrátit až v roce 1989. Od té doby působí v Železnici. P. Kordík se nikdy nebál projevovat své názory. Je neúnavným bojovníkem za pravdu a spravedlnost.

 Mons. Josef Kajnek

Významně se zasloužil o obnovu farního života v Královéhradecké diecézi po roce 1989. Od roku 1998 pečuje o vězeňské kaplany. Aktivně se účastní akcí pro seniory a skauty, navštěvuje nemocné a podporuje domácí hospicovou péči.

 Mons. Josef Suchár

Dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové. Pracuje také jako biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli. Je farářem v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Se svými spolupracovníky z občanského sdružení Neratov do ní vrací život a pracuje na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Symfonie číslo 3 d moll - první věta - Tempo I; Autor: Mahler Gustav; Dirigent: Bernstein Leonard; Sóla: Ludwig Christa - alt; Soubor: Newyokrští sboroví umělci, Brooklynský chlapecký sbor
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony