Očekávané události neděle 9. září 2018

9. září 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

Benefiční koncert na podporu salesiánských misií v Bulharsku zazní od 16.00 v brněnských Denisových sadech. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ze Staré Zagory.

Na jihočeském poutním místě Lomec bude v 10.00 sloužit poutní bohoslužbu provinciál františkánů P. Jakub Sadílek. Od 15.00 bude představený kongregace Petrínů P. Cyril Havel sloužit mši zejména pro děti.

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil bude sloužit poutní mši svatou v Sepekově v 10.30.

Komunitní centrum Dona Boska v Újezdu u Brna bude místem bohoslužby s pomocným biskupem Pavlem Konzbulem. Začne ve 14.00.

S úmyslem prosit za víru v rodinách zve na nedělní pouť Centrum pro rodinný život. Procesí vyrazí ve 13.00 od olomoucké katedrály sv. Václava k bazilice na Svatém Kopečku.

U příležitosti svátku Narození Panny Marie se uskuteční pouť na Maria Stein ve Spálově na Novojičínsku. Hlavním celebrantem mše svaté v 10.00 bude P. Jozef Varhaník z Trenčína.

Brněnské sady Národního odboje, tedy prostranství v bezprostřední blízkosti klubu Šelepka ožijí 5. ročníkem open air benefice pro celou rodinu s prostým názvem: „Nedělní odpoledne…“. Organizátoři slibují pestrý, multižánrový program otevřený pro návštěvníky všech věkových kategorií. Začíná se ve 13.00.

Benefiční smyčcový koncert s názvem „Hraje celá rodina“ bude hostit kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši. Vystoupení od 19.00 pořádá Sdružení pro obnovu varhan.

Biskup Václav Malý bude ve svatovítské katedrále sloužit v 10.00 mši svatou za český a polský národ.

Centrum pro rodinu a sociální práci v Ostravě pořádá akci Fandíme rodině. Na programu jsou od dvou hodin odpoledne tvořivé dílny pro děti, dospělí si mohou vyzkoušet manželské rande. Návštěvníci se také mohou těšit na divadelní představení Víti Marčíka nebo koncert skupiny Hrozen.