Očekávané události na čtvrtek 15. listopadu

15. listopadu 2018 Události Autor: Hana Strašáková

Konference pod názvem „Klimatické změny, zdraví planety a budoucnost lidstva“ se uskuteční dnes ve Vatikánu. Mezi panelisty budou experti z celého světa a má být přípravou na 24. zasedání Konference stran Rámcové konvence OSN o klimatických změnách.

Hnutí Fokoláre pořádá třídenní kongres Společně pro Evropu, který hostí hlavní město Praha. Setkání nazvané Po stopách Sametové revoluce připomene organizátorům nut­nost ob­no­vit je­jich spo­leč­né roz­hod­nu­tí při­ná­šet do post-seku­lár­ní kul­tu­ry du­cha křes­ťan­ské­ho hu­ma­nis­mu a tím při­spí­vat k tomu, aby Ev­ro­pa byla více sjed­no­ce­ná.

Proběhne vrcholná schůzka zástupců Evropské unie a Jihoafrické republiky. Unii budou reprezentovat předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, Jihoafrickou republiku prezident Cyril Ramaphosa. Tématy rozhovorů budou rozvoj hospodářských a obchodních vztahů, světové výzvy jako jsou klimatické změny či migrace, spolupráce na mezinárodní úrovni i dění v sousedních zemích.

Má začít repatriace Rohingů, kteří od loňského září uprchli před násilím z Barmy do Bangladéše. V první fázi se na barmské území má vrátit více než 2000 rohingských běženců.

Bratislavský nejvyšší soud projedná odvolání proti rozhodnutí soudu první instance, který loni potrestal dva bývalé ministry za machinace při miliardovém tendru.

Světový den dekubitů, tedy rozsáhlých ran vznikajících dlouhodobým tlakem na kůži především u dlouho ležících pacientů, si připomene Masarykův onkologický ústav v Brně od 8.30 na stanovištích v Masarykově a Švejdově pavilonu.
Masarykův onkologický ústav dnes připomíná také mezinárodní nekuřácký den. Přes deset let tam funguje bezplatná poradna pro odvykání kouření. Cílem tohoto mezinárodního dne je upozornit na zdravotní rizika spojená s kouřením cigaret.

Domov sv. Anežky, který se stará o lidi se zdravotním postižením, oslaví 19 let existence. Na programu je mše svatá i vystoupení kapely Živelná pohroma, kde hrají a zpívají lidé s postižením.

V Pražákově paláci Moravské galerie v Brně bude ode dneška k vidění vernisáž výstavy Nejkrásnější české knihy roku 2017. Představuje knihy oceněné v 53. ročníku této soutěže.

V 19 hodin proběhne v Městském divadle Žďáru nad Sázavou křest nového CD horáckých písní v podání Horácké muziky. Hostem bude zpěvák a houslista, emeritní primáš Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů František Černý.

V literární kavárně Academia v Brně se od 18 hodin koná beseda Věřte nevěřte internetu, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Elpida. Hosty budou novináři Silvie Lauderová z týdeníku Respekt, Petr Koubský z Nového deníku a Jakub Macek a Miloš Gregor z Masarykovy univerzity.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony