O přijetí do 1. ročníků ZŠ rozhoduje letos i los

O přijetí do 1. ročníků ZŠ rozhoduje letos i los

Kongregace pro katolickou výchovu vyjádřila svou blízkost a povzbuzení všem katolickým školám, fakultám a univerzitám, které v posledních měsících vyvíjejí úsilí k zajištění svých akademických činností. Zároveň církevní školy vybídla, aby k zaměření se na budoucnost, zejména uzavření školního roku a otevření následujícího. Situaci na Cyrilometodějské církevní základní škole v Brně přiblížila Proglasu ředitelka Pavlína Vojtěchová.   

Podle ministerstva školství vzdělávací instituce přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že kapacita zařízení nestačí ani pro ně, mělo by o přijetí rozhodnout losování. „Dosud jsme měli přijímací řízení postavené na kritériích, která se vztahovala k výstupům dětí z mateřských škol. Letos je ale použít nemůžeme, protože děti fyzicky neuvidíme. Nejsme spádová škola, vezmeme proto všechny, které mají u nás ve škole sourozence, a o volná místa budeme losovat,“ popsala plánovaný proces ředitelka CMcZŠ Pavlína Vojtěchová. Na základě své zkušenosti se domnívá, že, kdo se na církevní školu opravdu chce dostat, podaří se mu to. „Na školu se nám hlasí často děti rodičů, kteří mají zájem o více škol, jak se na ně dostávají, vybírají a postupně se odhlašují. Vždy se nám nějaké místo pro odvolání otevře,“ dodala ředitelka Vojtěchová.

Podle odhadů ministerstva by mělo jít k zápisům kolem 111 500 šestiletých, 25 500 sedmiletých a 800 pětiletých dětí. V případě, že rodiče budou chtít žádat pro dítě o odklad školní docházky o rok, budou muset stejně jako dříve doložit posudek z pedagogické poradny a potvrzení od lékaře. Škole by měli poskytnout originál či ověřenou kopii dokumentů. Pokud žádost o odklad přijde bez doporučení, měl by ředitel školy zápis přerušit a vyzvat rodiče k doplnění dokumentů.

Kvůli šíření koronaviru jsou školy od 11. března zavřené. Ministr školství Robert Plaga řekl, že předpokládá jejich otevření v druhé polovině května. Záležet to bude na ministerstvu zdravotnictví.

foto: Martina Mošťková/ Člověk a víra 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony