Nový generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl: Podstatná je služba

Nový generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl: Podstatná je služba
19. dubna 2016 Události Autor: Kateřina Kovaříková

Novým generálním sekretářem České biskupské konference byl zvolen páter a generální vikář Litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Vystřídal ve funkci biskupa Tomáše Holuba. Své funkce se ujme 1. října tohoto roku.

Po zvolení se otec Přibyl svěřil, že se v něm nyní snoubí pocit vděku a pocit velké odpovědnosti. "Podstatným rysem mé činnosti bude služba," řekl nový generální sekretář. Dodal, že se v úřadu těší na každodenní provoz dobře zaběhlého úřadu, na přátelskou atmosféru a tvůrčí práci s novými kolegy, taktéž na kontakty s otci biskupy a na to, že se hodně naučí.

Stanislav Přibyl CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze-Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou a po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991-1996 studoval na KTF UK a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze v roce 1996 byl farním vikářem a farářem na Svaté Hoře. V letech 2002-2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Vystudoval teologii, momentálně je studentem finančního managementu. 1.ledna 2009 byl jmenován generálním vikářem litoměřické diecéze. Rád fotí, zajímá ho historie a hudba, a hraje na varhany.

Zdroj: www.cirkev.cz

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony