Nové brněnské nádraží bude zdobit i prostor pro duchovní ztišení

Nové brněnské nádraží bude zdobit i prostor pro duchovní ztišení
21. září 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Svůj duchovní prostor by mělo mít nové brněnské nádraží plánované v prostorách současného dolního nádraží. Podle prvního náměstka primátorky města Brna má kaple splnit 112 let starý příslib o obnovení brněnské Královské kaple.

„Rada města Brna minulou středu odsouhlasila, že v rámci návrhu nového brněnského nádraží má vzniknout kaple.“ Tento počin není ojedinělý. „V rámci přestupních uzlů ať už nádraží anebo letišť podobné duchovní prostory vznikají,“ vysvětluje Hladík a dodává, jakou má mít nový prostor pro ztišení podobu. „My chceme, aby architekti navrhli podobu této kaple takovým způsobem, že využijí původní zaznamenané fragmenty původní Královské kaple a budou se jimi záměrně inspirovat,“ říká.  Architekti dostali jako podklad veškerou postupnou projektovou dokumentaci, která se za 112 let nashromáždila. „Jsou v tom obsažené veškeré poznatky a taky fotodokumentace, včetně jednotlivých dílů, které jsou uloženy v depozitáři.“  

Podle něj má být vytvoření duchovního prostoru inspirováno Královskou kaplí, která stála od 13. století na Dominikánském náměstí a počátkem 20. století byla zbourána. Soutěž o navrhování výsledné podoby kaple běží do konce tohoto měsíce. O historii pokračoval první náměstek primátorky města Brna: „Na původním Rybím trhu, později Dominikánském náměstí stávala Královská kaple Panny Marie, později sv. Václava. Ta byla výnosem Rady města Brna v roce 1908 zbořena. Nicméně již tehdy s tímto počinem jak brněnští tak vídeňští památkáři nesouhlasili,“ uvádí Petr Hladík a dodává vysvětlení, že právě proto tehdejší radní města Brna nechali kapli zbourat tím způsobem, aby cenné fragmenty původní kaple zůstaly zachovány. Dodnes jsou uloženy na několika místech města Brna. „A už před těmi 112 lety radní rozhodli, že jednou se tato kaple má obnovit,“ shrnuje Petr Hladík.

„Předpokládám, že by to měl být duchovní prostor otevřený všem denominacím,“ vysvětluje Hladík otázku, zda bude prostor sloužit všem bez rozdílu vyznání. „To, jestli bude prostor vysvěcen anebo požehnán a případně v jakém ritu je až další otázka. Tu jsme zatím neotevřeli,“ dodává Petr Hladík. Nicméně podle příkladu ze světa není ani název kaple jako označení pro nově vznikající duchovní prostor zavádějící.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony