Nová synodní rada ČCE převzala vedení církve

Nová synodní rada ČCE převzala vedení církve
20. listopadu 2021 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Při sobotní bohoslužbě v kostele Jana Amose Komenského v Brně předseda synodu Jiří Gruber uvedl do funkce novou synodní radu Českobratrské církve evangelické.

Šestičlenný správní orgán nově řídí Pavel Pokorný, farář sboru z pražských Střešovic, který se mimo jiné věnuje nemocničnímu kaplanství a spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů. V promluvě nad biblickým textem se mimo jiné zamýšlel: "Rádi o sobě, my evangelíci, říkáme, že jsme otevření, ale co to vlastně znamená? Máme hranice? Dokážeme naslouchat hlasům pohanského světa a vnímat je tak, že by třeba mohly proměnit i náš pohled na naše poslání?" Končící synodní senior Daniel Ženatý, který je zároveň předsedou Ekumenické rady církví a pozici v čele své církve neobhajoval, jménem odstupující rady nově zvoleným zástupcům řekl: "Ať se vám daří udržovat vaše vztahy ve velkorysé otevřenosti."

Záznam bohuslužby je k dispozici na YouTube.