Noemova archa připluje do Olomouce

26. listopadu 2008 Události Autor: Marek Chvátal

Katedra muzikologie využila působení Grega Hurwortha, Ph.D.,  australského muzikologa, skladatele, dirigenta a pedagoga, na Filozofické fakultě UP a uvede operu Benjamina Brittena: Noemova plavba. Opera byla nastudována při příležitosti 50. výročí premiéry na Aldeburgh Festivalu. Bude uvedena v angličtině.

Greg Hurworth se narodil v Londýně. Zde vystudoval hudební školy a poté se věnoval etnomuzikologii v Číně, Austrálii a na York University. V Austrálii pracoval v různých vysokoškolských institucích. Skladatelsky se soustředí především na mladší interprety. Nyní působí u nás v České republice.

Dr. Greg Hurworth přizval k realizaci široké spektrum hudebníků a zpěváků, které kulturní Olomouc nabízí. Vedle studentů a souboru Collegium musicum Katedry muzikologie se na inscenaci podílejí studenti ze St. Cloud State Univerzity v Minnesotě, s nimiž katedra dlouhodobě spolupracuje, hudebníci z Melbourne a Londýna, pedagogové a studenti Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty. Přizvána jsou i tělesa mimouniverzitní – známý Pěvecký sbor studentů Gymnázia v Olomouci-Hejčíně pod vedením L. Mlynářové, orchestr ZUŠ Iši Krejčího pod vedením J. Dvořáka, členové opery Moravského divadla Olomouc a malé baletky – členky Baletního studia při Moravském divadle Olomouc. Využita byla i nová nabídka olomouckého hudebního života, kterou skýtá přesídlení Konzervatoře Evangelické akademie do Olomouce.

Na otázku, proč si vybral právě tuto operu a jaké cíle sleduje, dr. Hurworth odpověděl: "Britten napsal tuto operu se záměrem zapojit při její realizaci co nejširší spektrum interpretů, od dětí až po zkušené dospělé hudebníky. Napadlo mě, že by bylo skvělé zinscenovat právě tuto operu s profesionály, studenty i dětmi."

Na koncert jste zváni do chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci 1. a 2. prosince 2008 v 19 hodin.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony