Noc kostelů vrací vědomí cenné minulosti

Noc kostelů navrací vědomí cenné minulosti
10. června 2017 Události Autor: Vlasta Klekerová

Noc kostelů slouží v Hoštce k probouzení spolupráce mezi návštěvníky a farníky, kteří pátrají po minulosti farního kostela i života farnosti samotné. 

Do Hoštky v litoměřické diecézi přijelo oproti mému střízlivému očekávání mnoho lidí, aby si v kapli Nanebevzetí Panny Marie na "Malé Straně" vyslechli nové poznatky o její historii. Přes rok jsme totiž ve farnosti pátrali po ztracených obrazech, po vybavení a po původním vzezření interiéru kaple vystavěné r. 1612 Polyxenou z Pernštejna a jejím manželem Zdeňkem Vojtěchem z Lobkowicz. Polyxenu znáte v souvislosti s darem slavného Pražského Jezulátka bosým karmelitánům sloužícím při chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně.
Několik touhou stravovaných farníků zapojilo do bádání místní pamětníky a vyzývalo již loni o Noci kostelů návštěvníky ke spolupráci, která by mohla pomoci obnovit za dob rudého režimu vykradený prostor. Výsledkem i zásluhou především P. Anselma Kříže OPraem. je nyní zjištění, že někde leží vzácný ztracený "veraikon", totiž obraz Kristovy tváře z Veroničiny roušky a také obraz plačící Madony pošitý perlami, které se jako slzy plasticky kutálí po tvářích truchlící Marie. Další obraz trpící Matky byl usazený v zrcadlovém rámu. Jednalo se o věrnou kopii malby od italského mistra Q. Reniho. K našemu překvapení dorazili do špitální kaple i dva němečtí bývalí starousedlíci, kteří nám popsali původní výmalbu kostela před tím, než byla komunisty zeď za hlavním oltářem přemalována téměř černou barvou. Původní vzhled interiéru zářil světlem bohatým na živý mramorový dekor.
Kapli Nanebevzetí Panny Marie s krásnými nástropními malbami litoměřického mistra J. Czecha, na kterou byl již vyhotovený demoliční výměr, aby se na jejím místě mohlo postavit parkoviště pro auta před obchodem, v devadesátých letech zachránila křesťanka Anna Podpěrová, která se dostala do úřadu starostky. Kapli o Noci kostelů navštívila a návštěvníkům o svých zkušenostech od srdce barvitě povyprávěla. Všechny tyto příběhy naše návštěvníky oslovily.
Korunou našeho prožívání návratu k vědomí cenné křesťanské minulosti byl kromě teologického a návštěvníkům srozumitelného výkladu modlitby litanií ke Kristově bolestné Tváři varhanní koncert pražského koncertního mistra evropského formátu Přemysla Kšicy. Na viděnou za rok.   

NyníPísničky před svítáním
Píseň: Vrať se mi (2020); Interpret: Hromosvod; Album: Fencl Ondřej & Hromosvod: Na kraji nebe
05:00Písně
05:27Myšlenka na den
05:30Písně
05:45Radio Vatikán
06:00Dnešní evangelium
06:05Ranní chvály

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony