Nezaměstnaní mají i psychické těžkosti, říkají pracovníci brněnské charity

21. srpna 2014 Události Autor: Jan Krejčí

Podpořit nezaměstnané se snaží Diecézní charita Brno, která provozuje tak zvanou službu Sociální rehabilitace. Základem pomoci jsou různé konzultace, modelové pohovory, počítačové kurzy nebo psychologické poradenství. Od ledna ji kvůli snížení dotací budou zdarma poskytovat pouze duševně nemocným.

„My se snažíme službu poskytovat individualizovaným způsobem. To znamená, že nemáme nějaké programy, kterými by lidé museli projít. Na začátku spolupráce se setkávají s osobním konzultantem, to je takový klíčový pracovník. Klientům pomáhá, baví se s nimi, zjišťuje v jaké jsou životní situaci. Co nezaměstnanost v jejich životě způsobuje, co by potřebovali od nás,“ popsal specifika pomoci vedoucí služby Jan Kozák. Podle něj je služba unikátní také v tom, že nejde jenom cestou vzdělávacího kurzu, ale že jde i cestou osobního rozvoje. Cestou psychické podpory.

Pro nezaměstnané připravují pracovníci charity nejen počítačové kurzy, ale i lekce sebeprezentace, relaxace nebo komunikace. „Ovládat počítač aspoň na základní úrovni je pro nezaměstnané nezbytně důležité. Proto nabízíme kurzy počítačových dovedností. Připravujeme však kurzy také na jiná témata,“ potvrdila koordinátorka vzdělávání Klára Dobiášová. Podle pracovníků charity trpí mnozí lidé nejen nezaměstnaností, ale i psychickými problémy nebo sníženou sebedůvěrou. „Objevují se nám tu lidé, kteří třeba dvacet let pracovali v určitém oboru a v důsledku zhoršení zdravotního stavu už není daná práce možná. Hledají nějakou reorientaci a neví si v situaci rady. Setkáváme se s lidmi, kteří jsou v depresi už třeba po půl roce nezaměstnanosti. Setkáváme se lidmi se vztahovými problémy, kdy nezaměstnanost u živitele rodiny s sebou nese zhoršení sebevědomí člověka a jednak na něj klade nároky i rodina. Pokud požadavky živitel nesplní, tak vznikají konflikty,“ doplnil Kozák.

Službu do konce roku 2014 nabízí charita zdarma například pro osoby nezaměstnané déle než 6 měsíců, osoby zdravotně znevýhodněné, starší 50 let, rodiče po rodičovské dovolené, osoby se základním vzděláním nebo právě propuštěné vězně. Více informací je na stránkách brněnské charity.

NyníTřikrát z Proglasu
Píseň: Where Have You Been (2018); Interpret: Tibor Feledi Kairos Quintet; Album: Feledi Tibor: Common Playgrounds
08:00Zprávy ČRo Dvojka
08:05Ranní magazín
09:00Všimli jsme si
10:00Písně
10:15Uši k duši (TWR)
10:30Vonička lidových písní

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony