Naučit děti pracovat, modlit se a radovat se, zaznělo na setkání Kolpingových rodin

Naučit děti pracovat, modlit se a radovat se, zaznělo na setkání Kolpingových rodin
25. února 2015 Události Autor: Jan Krejčí

Hotel na Vyhlídce u Blanska zaplnilo 20. února večer na čtyřicet členů Kolpingových rodin. Při společné diskusi si vyměňovali názory, problémy a nápady z jednotlivých společenství. Večer začínal přednáškou nad knihou Josefa Toufara Jako bychom dnes zemřít měli. Číhošťský mučedník komunismu je kandidátem na blahořečení.

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši se věnuje organizaci táborů, podporuje maminky s dětmi a pracuje s mládeží. „Negativem práce je nedostatek volného času z důvodu přetížení,“ přiblížili těžkosti rodiny zakládající manželé Ševčíkovy. Podobnými výroky se do veřejné diskuse zapojili i další členové. Vadilo jim například, že činnost mnoha rodin leží na několika lidech, také že není dorost, dále že dochází k předávání práce jedné osobě či dochází ke špatné komunikaci mezi rodinami a vedením.
 
Většina členů nežehrala na nedostatek peněz, naopak prý je grantů dost. Přínosem rodin je vedení mladých lidí k aktivnímu způsobu života, zkušenosti s pomocí svému okolí a působení ve společnosti v duchu křesťanských hodnot. „Teď už je naše organizace zázemím pro děti, ty plody se ukazují až nyní. Mladí sami pořádají pro ty menší akce a baví je to,“ shrnula výsledky dlouholeté práce v Bíteši tamní sekretářka Lída Fatěnová. „Kolping by měla být organizace, která pomůže duchovnímu správci,“ řekl o smyslu působení ve farnostech člen vedení Libor Havlík. „Křesťané se stávají angažovanější, mnohdy však nemají dostatek sebevědomí. Zároveň je stahuje konzumní způsob života,“ také zaznělo při dopoledním sobotním setkání, po kterém jednotliví účastníci začali odjíždět zpátky do svých domovů.
 
Kolpingovo dílo je katolický sociální svaz založený v Německu v roce 1850 blahoslaveným Adolfem Kolpingem. V době hospodářské krize bylo cílem sociálně podpořit a vzdělávat potulné tovaryše. Ve farnosti Brno-Židenice dnes například zaštiťuje veškeré akce pro mladé (nejen víkendovky, tábor, chaloupku, ale i duchovní obnovy a další). Z dotací přispívá například padesátikorunou na ubytování na účastníka každé akce. Zároveň zajišťuje pojištění všech vedoucích i dětí. Z grantů (tvořených MŠMT, magistrátem, městskou částí a krajem) nakupuje pomůcky a sportovní potřeby na tábory, které jsou k dispozici ve farním skladu. Nabízí také možnost příspěvku na farní akce (především tábory) rodičům, kteří mají finanční potíže.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonata G dur pro flétnu a basso continuo - Andante; Autor: Čart Jiří; Sóla: Ambrosi Michaela - flétna
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony