Naše Paní od Jižního kříže

14. července 2008 Události Autor: Zdeněk Drštka

V katedrále v australském Sydney je zobrazována a vzývána Matka Boží jako Naše Paní od Jižního kříže. V rámci Světových dní mládeže mají poutníci možnost získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (to jest přijmout svátost smíření, eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce; a krom toho nemít zalíbení ani v lehkém hříchu).

Částečné odpustky mohou získat ti, kdo budou během probíhajícího setkání mládeže kdekoliv ve světě prosit Ducha Svatého, aby vedl mladé lidi k lásce a dal jim sílu hlásat evangelium svým životem.

Chcete-li tedy, můžete se připojit k poutníkům v Sydney v této modlitbě:

Maria, Matko Ježíše, našeho Pána,
tvá přítomnost ve Večeřadle povzbudila první učedníky
k naprosté důvěře v zaslíbení Vzkříšeného Krista.
Nyní se zasvěcuji tobě,
která jsi vzývána jako Naše Paní od Jižního kříže a Pomocnice křesťanů,
abych se mohl stát svědkem tvého Syna Ježíše
v moci jeho Ducha.
Maria, nauč mě pozornosti k Božímu hlasu v tichu
a životu ve službě pravdě, radosti a pokoji.
Amen.

NyníHudební siesta – 2. část
Skladba: Symfonie A-dur op. 35 č. 3 (1782) G. 511 - Andante; Autor: Boccherini Luigi; Dirigent: Pople Ross; Soubor: London Festival Orchestra
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Nedělní pohádka
14:21Písničky pro hezké...
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony