Národní setkání modliteb matek v Brně: radost ze společenství, ztišení i prosby za odpuštění

Národní setkání modliteb matek v Brně: radost ze společenství, ztišení i prosby za odpuštění
24. září 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Moudrost matčina srdce byla tématem národního setkání hnutí Modlitby matek, které končí v Brně. Přes 500 žen z celé republiky ve dvou dnech společně rozjímalo nad duchovními impulsy z přednášek sestry Michaely Zych a duchovního průvodce P. Mariusze Sierpniaka či od P. Petra Šikuly, který včera akci zahájil.

„Naše spiritualita vychází z důvěry v Boha, z věrnosti  a z radostné poslušnosti vůle Otce,“ nastínila Proglasu národní koordinátorka hnutí Markéta Klímová a z devíti impulsů pro moudrost matky jmenovala radost z mateřství, smysl pro povinnost a zodpovědnost a umění vděčnosti. „Moudrost mateřského srdce spočívá rovněž v důvěře v Boha a v každodenní modlitbě za ochranu a za Boží vedení. Skrze Modlitby matek se je snažíme rozvíjet v pravidelné každotýdenní modlitbě v našich skupinkách,“ vysvětlila Klímová.

Součástí programu bylo jak rozjímání, které vedla sestra Michaela Zych, tak přednášky, bohoslužby a adorace i odpolední modlitba chval se skupinou EFOD.

Kdo by měl zájem se připojit nebo se dozvědět více, může navštívit www.modlitbymatek.cz a případně kontaktovat diecézní či farní koordinátorky hnutí.