Náboženští lídři v Astaně: Odmítáme násilí a extremismus

Náboženští lídři v Astaně: odmítáme extremismus
12. října 2018 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Kazašské hlavní město Astana hostilo šestý kongres vedoucích osobností světových a tradičních náboženství s názvem „Náboženští lídři za bezpečný svět".

Po třech letech se opět vedly diskuse zaměřené na předcházení extrémismu a budování míru ve světě. Akce se pravidelně účastní delegace Svatého stolce, zástupci Islámu, Hinduismu a dalších světových náboženství, poprvé však byla zastoupená Koptská církev. Celkem 80 delegátů ze 42 zemí se distancovalo od násilí a extremismu, a vyjádřilo snahu o globální bezpečnost prostřednictvím nastolení náboženské tolerance jako základního principu lidství.

zdroj: Vaticannews, Kazach TV a SABCnews