Na věčnost odešel P. Josef Červenka

Na věčnost odešel P. Josef Červenka
13. dubna 2022 Události Autor: Radka Rozkovcová

Zemřel náhle po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 54 let ve středu 13. dubna 2022. Jeho posledním kněžským působištěm byly Soběchleby, Blazice a Hlinsko na Přerovsku. 

"Já si ho pamatuju jako člověka s otevřeným srdcem, přímého, kterému záleželo na Pánu Bohu, na kněžích – proto i nás jako bohoslovce a potom jako kněze podporoval, nabádal k aktivitě i k životu s Bohem," vzpomíná na zesnulého jeho o generaci mladší kněžský kolega P. Petr Káňa a dodává: "V srdci pociťuji jednak samozřejmě smutek z toho, že odešel blízký člověk, ale zároveň vděčnost za to, že jsem ho v životě měl. Myslím si, že Josef by si hlavně přál, abychom měli my sami rádi Boha a jednou abychom se potkali tam nahoře." 

Poslední rozloučení s P. Josefem Červenkou bude v sobotu 23. dubna 2022 v 9.30 v Soběchlebech a ve 14.30 v rodném Újezdci u Luhačovic, kde jeho tělo spočine v kněžském hrobě.

P. Josef Červenka byl neúnavným organizátorem poutí (např. Hromniční pouť matek ve Šternberku, poutě mládeže do Medjugorje) a obnovitelem poutních míst.

Křéby u Prasklic – kovový reliéf a oltářV roce 2008 inicioval po více než dvou stech letech stavbu venkovního oltáře s kovovým reliéfem Panny Marie Ochranitelky na místě zbořeného kostela na Křébech u Prasklic na Kroměřížsku. Právě o obnově a oživení poutní tradice poskytl v létě 2009 P. Červenka Proglasu rozhovor, který uvedeme v repríze jako vzpomínku na něj v úterý 19. dubna ve 22.00.

Audioukázka:

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony