Na Slovensku se po celý rok budou modlit za kněze

Na Slovensku se po celý rok budou modlit za kněze
11. února 2020 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásil Rok modliteb za kněží. Učinil tak pastýřským listem u příležitosti dvanáctého výročí vzniku arcidiecéze. Rok modliteb za kněze bude navazovat na Rok modliteb za nová kněžská povolání, který skončí tento pátek.

Arcibiskup Stanislav Zvolenský v pastýřském listu např. zdůraznil, že mít mezi sebou kněze, který klidně a s radostí zpřítomňuje poselství Ježíše, je pro farní společenství velká hodnota:„Může nadchnout mladé, aby žili jako sůl země v manželství. A také jen radostný a nesobecký kněz může nadchnout mladé lidi, aby si zvolili duchovní povolání."  Během následujících dvanácti měsíců proto tak bude v bratislavské arcidiecézi při mších svatých znít zvláštní prosba na tento úmysl.  „Zároveň i kněží arcidiecéze se budou každý den modlit zvlášť za jednoho oltářního spolubratra,“ informuje tisková kancelář Konference biskupů Slovenska.  

zdroj: tkkbs.sk

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony