Muslimové a křesťané se společně zamýšlejí nad koncem života

Muslimové a křesťané pojí společný pohled na konec života
22. ledna 2019 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

„Paliativní péče je lidským právem; reaguje na "kulturu odpadu", která chce normalizovat eutanázii a nevšímavost vůči druhým,“ prohlásil Vincenzo Paglia, předseda Papežské akademie pro život, v úvodním projevu na konferenci „Muslimské a křesťanské pohledy na paliativní péči a konec života“.

Dvoudenní sympozium se koná v městě Doha v Kataru a je součástí širšího projektu Papežské akademie pro život - pro šíření a zavádění paliativní péče ve světě. Na úvod akce proběhlo podepsání společného prohlášení Papežské akademie pro život a Světového inovačního summitu o zdraví (WISH). „Dvě instituce různých náboženství tak sdílejí úlohu studia, vědecké propagace a kulturního rozvoje. Dvě akademické instituce, jedna na muslimském základě - druhá na křesťanském, v paliativní péči našly plodný základ pro setkání, spolupráci a pro realizaci nového humanismu ve prospěch všem lidem a všem národům," informoval tiskový mluvčí akademie Fabrizio Mastrofini.

foto: http://www.academyforlife.va

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony