Mons. Brychta: procesy 50. let a Ježíšův proces mají stejné rysy

21. března 2015 Události Autor: Petr Pospíšil

Každou 5. postní neděli v rámci pobožnosti Křížové cesty si v Jemnici na Třebíčsku připomínají jemnického rodáka, akademického sochaře Jaroslava Šlezingra. Zemřel před 60 lety na následky věznění v  táboře nucených prací Vykmanov na jáchymovsku. Ve čtrnácti plastikách Ježíšovy poslední cesty ulicemi Jeruzaléma autor vyjádřil i  své nespravedlivé odsouzení.

„Monstr procesy obou odsouzenců mají shodné rysy: Křivé obvinění z vlastizrady, zrežírovaný soudní proces, předem připravený rozsudek a nakonec potupná smrt“, uvedl jemnický farář Josef Brychta s tím, že paralela obou příběhů vypovídá o síle živé víry. Pohnutý úděl Ježíše Krista má podle Brychtových slov nadčasovou platnost a  může se stát zdrojem  odvahy k následování.

„Ani v současném světě  člověk není schopen se vyhnout různým těžkostem, zklamáním i tragédiím. Konflikty mezi sousedy, ubližování dětem, domácí násilí nebo v celosvětovém měřítku obchod s lidmi, prodej jejich orgánů nebo náboženská nesnášenlivost dokáží velmi bolestně zranit. Ublížit nejen na těle a na duchu, ale i zasáhnout  duši. Je vůbec v silách člověka takové smrtelné rány přežít, vyléčit a zvládnout bez trvalých následků? Právě životní příběh  zmiňovaného jemnického rodáka je dokladem, že možné to je. Předpokladem je však  přijetí  dané situace bez reptání a s odevzdáním se nejen do zvůle člověka, ale také do vůle Boží. V tomto postoji víry je totiž obsažena naděje, že všechno zlé se může překonat dobrem“, zamýšlí se Mons. Brychta.

Sochař a politický vězeň nacismu i komunismu Jaroslav Šlezinger (1911-1955) zemřel v pracovním táboře na Jáchymovsku na nemoc z ozáření. Nacisté ho internovali v koncentračním táboře Sachsenhausen, v roce 1950 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 25 letům těžkého žaláře. Bývalí spoluvězni vzpomínají, jak jim Šlezinger ve vězení pro útěchu vytvářel sošky Krista z chlebové střídy a z překližky.

(Zdroj: dačice.info)

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony