Litoměřická nemocnice otevřená spolupráci s církevními duchovními

Litoměřická nemocnice je otevřená spolupráci s duchovními církví
30. května 2017 Události Autor: Vlasta Klekerová

Litoměřická nemocnice otevřela nově zrekonstruované dialyzační centrum. Evangelický farář Bárta promluvil o rodící se spolupráci střediska s církevními duchovními.

Rekonstrukce dyalizačního centra Městské nemocnice Litoměřice trvala čtyři a půl měsíce. Dnes bylo středisko slavnostně otevřeno za přítomnosti Radka Lončáka, výkonného ředitele Městské nemocnice Litoměřice, Zdeňka Bárty, evangelického faráře, Martina Kunceka, ředitele B. Braun Avitum, Petra Macouna, člena vedení Skupiny B. Braun, Jany Fialové, primářky dialyzačního středika a Ladislava Chlupáče, starosty Litoměřic, dalších lékařů, zdravotních sester i pacientů.
Kromě vyjádřeného uspokojení z dokončeného díla v promluvách hlavních účastníků projektu, zdůraznil přítomný evangelický farář a zakladatel místní Diakonie Zdeněk Bárta krom jiného právě potřebu propojení péče o tělo a péče o pokrytí duchovních potřeb pacientů:
"Naše česká medicína tradičně trpí tím, že je sice na velmi dobré odborné úrovni, ale někdy se zapomíná, že neléčíme nějaký orgán, ale léčíme člověka. Bohužel na tom potom vydělávají všelijací šarlatáni, kteří zase neumí léčit to tělo, ale zaujmou pacienta e ten se potom na ně upne s důvěrou. Chybí nemocniční kaplani, v některých nemocnicích už to je, tady v Litoměřicích to nemáme zatím. Primářka tohoto oddělení je moje dlouholetá kamarádka, tak bychom si velmi rádi vzájemně zprostředkovali práci kaplanskou, že bychom od nás nebo i z jiných církví sem mohli přicházet a poskytovat jakousi oporu nebo průvodcovství lidem, kteří to třeba budou potřebovat... Chceme napomoct i personálu, který zde léčí tělo, oni umí být vstřícní a laskaví a milosrdní, ale chceme jim v tom pomoct, my s církví."

Pacienti prožívají v nemocnici nemalou část života, dojíždějí 3x i 4x za týden z celého spádového obvodu a tráví na hemodialýze dobrých 5 hodin. Ne vždy touží člověk tento čas vyplnit pouhým sledováním televizních pořadů, přestože se dialyzovaní pacienti již vzájemně neruší, protože mají v nových polohovacích lehátkách zabudované reproduktory a také dialyzační přístroje propojené s počítačovou sítí jsou oproti starému chodu tiché a přispívají tak k maximálnímu komfortu pacientů. V dialyzačním středisku se přirozeně posilují specifické dlouhodobé vzájemné vztahy mezi pacienty i vztahy mezi pacienty a lékařským personálem. Právě litoměřický kolektiv pracovníků se vědomě snaží o každodenní vytváření radostného a klidného prostředí, kam se pacienti rádi vrací.                      

NyníDnešní evangelium
Píseň: Pán z mrtvých vstal (1999); Interpret: Lazaret; Album: Lazaret (křesťanské písničky pro šest hlasů)
06:05Ranní chvály
06:20Duchovní slovo
06:25Ranní magazín
06:45Ranní zíváček
07:00Zprávy ČRo Dvojka
07:05Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony