Křesťané sjednoceni v modlitbách

Křesťané sjednoceni v modlitbách
11. března 2020 Události Autor: Jitka Skřičková

Křesťané z různých církví a sborů se včera (10.3.) sjednotili v modlitbě za Českou republiku a její obyvatele. Vyzývají ke klidu a odvaze scházet se v malých skupinách nebo využívat moderní komunikační technologie, modlit se a vzájemně se povzbuzovat.

Jeden z iniciátorů výzvy, David Kafka z Ústí nad Labem, vysvětlil, že: "Každý den od 9 do 10 (hodin večer) bude výzva, aby se křesťané modlili, aby uctívali Pána. Myslíme, že právě v té jednotě a v tom, že vyznáme, že jsme kdysi v té jednotě spíš nežili než žili, žili jsme jenom v těch našich sborečkách... to je něco, co má svoji velikou důležitost právě pro dnešek."   

Iniciativy Česko patří Bohu a Česko, je nový den jsou volná sdružení katolíků a členů protestantských a evangelikálních církví a sborů, která usilují o jednotu v rámci naší země a chtějí přinášet evangelium všude tam, kde je potřeba. Jeden ze zakladatelů platformy Česko patří Bohu Jiří Rauchfuss z Roudnice nad Labem řekl Proglasu, jak reagovali na včerejší (10.3.) prohlášení Bezpečnostní rady státu ohledně koronaviru:

Jsem to vnímal jako volání o pomoc. Věřím tomu, že Pán Bůh uzdravuje naše vztahy napříč církvemi. Abychom byli schopni na rovině církví, měst i na rovině národní se setkat a spojit se v modlitbách a přímluvách za náš národ." 

Například v Roudnici nad Labem se včera (10.3.) sešli křesťané z různých církví, aby se modlili za aktuální situaci. Pokračují tak v úsilí, které mají na zřeteli pravidelně každý měsíc, kdy se scházejí na různých místech naší země k modlitbám za města, za odpuštění mezi církvemi a postí se. K tomu Rauchfuss dodal:

Chtěl bych také se zmínit o webu, který jsme včera v noci dokončili... Základem toho webu je interaktivní mapa, kde lidé mohou přidat události nebo setkání v rámci svých měst, regionů.“

Web ceskobohu.cz je jeden z nástrojů propojení k modlitbě podobně jako například sociální sítě, které hojně využívá už zmíněná iniciativa Česko, je nový den. Jaký postoj zaujali, vysvětluje členka platformy Andrea Haines z Českých Budějovic:

Myslím si, že je to důležité, aby křesťané vyjádřili ten postoj, že můžeme být v pokoji... A i v osobních rozhovorech tohle vyjadřovat, říkat: ´mám pokoj´ a když se lidé budou ptát, odkud přichází, tak pak můžu sdílet, že je to ze vztahu s Bohem.“

Andrea Haines se konkrétně na facebooku Česko, je nový den snaží propojit křesťany a povzbudit, aby byli majákem v době epidemie strachu. Ve stejném duchu vyzývají i představitelé katolické církve k účinné pastoraci v malých skupinách, ke vzájemné podpoře a modlitbě.    

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony