Křesťané se sjednotí v modlitbě za stvoření

Křesťané se sjednotí v modlitbě za stvoření
31. srpna 2018 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Konference evropských církví a Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvaly křesťanské komunity, aby se od zítřka až do 4. října, sdružily v ekumenické účasti na modlitbě za stvoření.   

Představitelé obou organizací ve společném videu upozorňují, že environmentální krize se prohlubuje a postupně se objevují její důsledky. Křesťané jsou proto povoláni svědčit slovem, činem a modlitbou, jak zdůraznil předseda Konference evropských církví a pastor Reformované protestantské církve Alsaska a Lotrinska Reverend Christian Krieger: „Období stvoření" je pro křesťanskou rodinu, nad rámec všech denominací. Je to příležitost oslavovat Boha jako Stvořitele, vyjadřovat naši společnou vděčnost za dar života, přinášet k Bohu náš smutek za zneužívající nadužívání našeho prostředí a přírodních zdrojů. Je důležité, aby si křesťané uvědomili zodpovědnost vůči všem lidem a ke všemu stvoření. Je potřeba abychom se zavázali k činům. Abychom prohloubili náš vztah s Bohem, musíme prohloubit náš vztah k sobě a ke všem stvořením!“ 

Autoři výzvy doplňují, že již lze hovořit o tradici, která spojuje křesťany Východu i Západu. V roce 1989 byl den 1. září vyhlášen tehdejším ekumenickým patriarchou Dimitriosem za den modlitby za životní prostředí. Později v roce 2015 ho papež František ustanovil i pro křesťany jako "Světový den modlitby za péči o stvoření", ke kterému pravidelně vydává poselství. První ekumenická modlitba za stvoření se uskuteční již dnes večer v Assisi, kde začíná kongres pořádaný Globalním katolickým klimatickým hnutím

Zdroj: ccee.eu

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony