Královéhradecká diecéze přijímá Pannu Marii.

Královéhradecká diecéze přijímá Pannu Marii.

Celoroční příprava na slavení stoletého jubilea Fatimy byla zahájena již loni na podzim, kdy královéhradecký pomocný biskup Mons. Josef Kajnek požehnal v Českomoravské Fatimě v Koclířově 13 soch Panny Marie Fatimské. Tyto sochy pak postupně přicházely do farností při Fatimských dnech.

Takto během roku přijaly Pannu Marii stovky farností českých a moravských diecézí. Byla rozšířena společně s modlitbami Jubilea Fatimy, poselstvím Fatimy i pozváním na slavení Jubilea v ČR na podzim tohoto roku 2017. To bylo zahájeno společným pastýřským listem našich biskupů, národní poutí do Fatimy a následně také putováním sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova da Iria v katedrálách a v poutních místech našich diecézí. V Královehradecké diecézi přivítáme Pannu Marii nejprve na hlavním poutním místě na Hoře Matky Boží v Králíkách 28. září. Ve středu 4. října připutuje Panna Maria do Hradce Králové. Zde se tento den zahajuje teologicko-pastorální sympozium a diecéze obnoví své zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v katedrále Sv. Ducha.

Celá pouť Panny Marie pak bude zakončena v Koclířově u Svitav 7. října zasvěcením naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu.

V evangeliu sv. Jan 19,27 čteme … v tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. A právě toto přijetí, způsob a forma i s ovocem slavení Jubilea je podstatné. ČMF vyzývá farnosti, aby se k přijetí Panny Marie připojily i s následnou cestou do jednotlivých rodin a domácností.

Jedním z plodů Fatimy je také slavení prvních mariánských sobot. Podrobné programy i s podněty lze nalézt na webových stránkách www.fatima2017.cz

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Symfonie číslo 3 d moll - pátá věta - Lustig im Tempo, chor, alt solo; Autor: Mahler Gustav; Dirigent: Bernstein Leonard; Sóla: Ludwig Christa - alt; Soubor: New Yokrkští sboroví umělci, Brooklynský chlapecký sbor
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony