Konference o služebnici Boží S. M. Elišce Pretschnerové OSF

Konference o služebnici Boží S. M. Elišce Pretschnerové OSF
21. května 2018 Události Autor: Martin Weisbauer

Za velkého zájmu ze strany laické veřejnosti i zasvěcených osob proběhla v sobotu 19. 5. 2018 v Hradci Králové mezinárodní konference o služebnici Boží sestře Elišce Pretschnerové, Školské sestře sv. Františka, u které právě probíhá beatifikační proces.

Narodila se i působila v královéhradecké diecézi a byla také generální představenou kongregace. Zemřela v roce 1993 a je pochována ve Slatiňanech. Její odkaz žije v mnoha zemích po celém světě.

Ve Velkém sále Nového Adalbertina se sešlo na 120 lidí včetně spolusester z USA, Rakouska, Itálie, Slovenska i Česka. Mezi přednášejícími byl například proferor  Zdzislav Jósef Kijas, děkan teologické fakulty v Římě a konzultor Kongregace pro blahořečení a svatořečení, její svěděk ThDr. Jan Bárta nebo RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP a mnoho dalších osobností, které podávaly svědectví o sestře Elišce.

V závěru konference odsloužil diecézní biskup Jan Vokál s pomocným biskupem Josefem Kajnekem a mnoha dalšími kněžími slavnostní mši svatou v kostele Nanebevzetí P. Marie a poté skupina mladých herců zahrála o sestře Elišce divadelní představení v moderním pojetí.

Konferenci moderovala sestra Zdislava Nosková, postulátorka beatifikačního procesu, společně s otcem Pavlem Havlátem.

Sestra Zdislava Nosková na konferenci mimo jiné řekla:

„Byla to žena velkých perspektiv. I když chtěla být Eliška malou, nemůžeme si představit, že to byla osobnost tichá, která sedí v koutě. Eliška byla žena, která měla životní cíl a vedla k němu ostatní. Každý světec je dílem Ducha Svatého. My jsme jsme teď v předvečeru Letnic a tak věříme, že i nás přivede ke svatosti. Vytváří z těch, kteří se Mu odevzdají, svědky Boží lásky v našem světě. A taková byla i sestra Eliška.“

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie číslo 9, C dur, KV 73 - Andante; Autor: Mozart Wolfgang Amadeus; Dirigent: Ward Nicholas; Soubor: Severský komorní orchestr
12:40Střípek poezie
12:45Hudební siesta – 2. část
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Nedělní pohádka
14:21Písničky pro hezké...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony