Komentář týdne opata Pojezdného, O. Praem.

7. března 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

„Nechceme být nikomu na obtíž a volíme způsob zabezpečení, v němž naši předkové žili po celá staletí a který se osvědčil pro způsob života, jejž vedou řeholní společenství, a který se osvědčuje i v současné době, jak to vidíme u našich spolubratří za hranicemi této země,“ říká opat strahovských premonstrátů P. Michael Josef Pojezdný, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí v ČR, k chystanému majetkovému narovnání mezi státem a církvemi. Pro Proglas vysvětluje, proč a jak záměr příslušného zákona rozlišuje mezi diecézemi a řeholemi. Komentář týdne vysíláme v sobotu 8. března v 7.30 a v 18.20 (i v neděli v 1.45 a v pondělí v 15.10).

Opat Pojezdný se jako člen církevní komise účastnil všech jednání o věcném záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, i jednání se zástupci komise sestavené ministrem kultury.

Na sobotu 15. března připravujeme k majetkovému narovnání mezi církvemi a státem Komentář týdne hlavního ekonoma ČSOB, Ing. Martina Kupky.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony