Klášter v Doksanech oslavil 20 let obnoveného života

Klášter v Doksanech oslavil 20 obnoveného života
29. ledna 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

Děkovnou mši svatou za 20 let obnoveného řeholního života v klášteře sester premonstrátek sloužil v Doksanech litoměřický biskup Jan Baxant. V kázání ocenil, že klášter zůstává otevřený všem zájemcům o duchovní občerstvení.

V Doksanech na Litoměřicku vznikl v polovině 12. století, zrušen byl za josefínských reforem v roce 1782. O návrat a pokračující rekonstrukci areálu se zasloužily polské premonstrátky, které se podílejí i na současné osmičlenné komunitě. 

„Rekonstrukce budov je důležitá, bez toho také nemůžeme žít, těžko bychom mohly žít v ruinách. Ale podstatné pro nás je utváření společenství uvnitř naší komunity. Pokud chceme dávat světu a našemu okolí dobro a nějaké dobré hodnoty, tak musíme být nejprve samy v sobě dobré, krásné, učit se milovat, odpouštět a učit se vytvářet s druhými společenství“, řekla o hmotné i duchovní obnově kláštera představená, sestra Alberta.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony