Katolický primas k výsledku prezidentské volby

15. února 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

Po vleklém a bolestném úsilí, které ukázalo naši politickou scénu ve značně nepříznivém světle, máme konečně prezidenta. Průběh volby byl velmi výmluvný. Václav Klaus byl po dlouhém handrkování znovu zvolen. Jistě z diskusí kolem svého minulého funkčního období i z bolestného zrození období nového vyvodí pro sebe, pro styl své práce i pro svou funkci patřičné závěry. I když naše zkušenosti z uplynulých 5 let nebyly vždy jen pozitivní, chceme doufat, že dodrží své slovo a že četné sliby, které před svou volbou dal, naplní skutky. K tomu přeji hodně zdraví a také potřebnou pomoc od nejvyššího Vládce. Kardinál Miloslav Vlk

Pražský arcibiskup na své internetové stránky ještě před 2. kolem prezidentské volby napsal: V nově otevřené svobodě po pádu komunismu se církev jako instituce, respektive její oficielní reprezentanti, vyhýbala těsnějšímu spojování s jakýmkoliv politickým seskupením. Vycházela mj. z neblahé zkušenosti v době komunismu. Tehdy byla církev v područí režimu, který ji nutil k úzké spolupráci v Pacem in terris i jinak. Papež Jan Pavel II. vydal v r. 1982 na žádost právě kardinála Tomáška směrnici „Quidam episcopi“ (Někteří biskupové). Tento dokument platí pro církev univerzálně, aby se pod zástěrkou nějakého obecného dobra nestávala rukojmím politiky. V komunismu si „strana a vláda“ brala církev, která tak udělala bolestnou zkušenost, jako rukojmí. Z této zkušenosti jsme vycházeli po pádu komunismu a zaujali jsme linii nespojovat se a nevstupovat do stranické politiky, i kdyby měla v názvu „křesťanství“, poněvadž by to mohlo dělit křesťany přítomné v různých stranách. Církev není apolitická. Jde jí o politiku ve vlastním slova smyslu: o dobro pro všechny, pro společnost, o duchovní hodnoty, o rozvoj jedince i celku. V této oblasti hledá spolupráci, konsenzus. Mrzí nás, pokud jsou někdy snahy znovu brát církev, její jméno, její hodnoty, její potřeby jako rukojmí a prostředek politického tlaku. V současné prezidentské volební kampani Česká biskupská konference nevydala žádné prohlášení a nikterak se nepostavila veřejně na žádnou stranu, i když politici některých politických stran se jí dovolávají. „Vměšujeme“ se do volební kampaně tím, že se modlíme za dobrý výsledek volby k prospěchu církve i celé společnosti.

Zdroj: http://www.kardinal.cz

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony