Katolická církev ve Svaté zemi: Jeruzalém je poklad celého lidstva

8. prosince 2017 Události Autor: Filip Breindl

Na řadě míst muslimského světa, například v Palestině, Turecku, Malajsii či Indonésii, proběhly po modlitbách v mešitě demonstrace proti rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém hlavním městem Izraele. Znepokojení nad situací v Jeruzalémě vyjádřilo prohlášení latinského patriarchátu Svaté země s titulkem "Jeruzalém je poklad lidstva, který nelze omezit na územní spor a politickou svrchovanost".

"Obáváme se násilností, které by mohly být rozpoutány, a nepředvídatelnými důsledky," stojí v textu, který se odvolává na postoj papeže Františka, jenž se vyslovil pro zachování současného uspořádání Jeruzaléma s vyvážením potřeb všech náboženských komunit. Podle prohlášení jakákoli jednostranná řešení a kladení výhradních nároků poslouží pouze růstu napětí a oddálí dosažení míru. "Ale jestliže je Jeruzalém posvátný pro Židy, křesťany a muslimy, je také posvátný pro mnoho lidí z celého světa, kteří na něj pohlížejí jako na svůj duchovní kapitál, kteří přicházejí jako poutníci, aby se modlili a setkávali se svými bratry ve víře," uvádí prohlášení, podle něhož tato povaha Jeruzaléma nespočívá jen v jeho historických památkách, ale i v současném soužití místní komunity a jejích aktivitách. "Diskuse o Jeruzalému tedy nemůže být omezena pouze na územní spor a politickou svrchovanost právě proto, že Jeruzalém je jedinečný, je to dědictví celého světa a má univerzální hlas, kterým promlouvá k miliardám lidí na světě, věřícím i nevěřícím. Realistické řešení problému Jeruzaléma by mělo zahrnovat všechny tyto prvky," uzavírá prohlášení katolického arcibiskupství ve Svaté zemi.