Katolická charismatická konference

4. května 2007 Události Autor: Pavel Chaloupka

Katolická charismatická konference 2007 je na polovinu prázdnin připravována do Brna.

Katolická charismatická konference 2007 je na polovinu prázdnin připravována do Brna. Program akce, kterou bude od 25. do 29. července hostit areál výstaviště,  tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Pozvání na konferenci přijali letos: Archimandrita Sergiusz Gajek (sergyjus gajek), misionář a apoštolský vikář řeckokatolické církve pro Bělorusko, dále P. Vojtěch Kodet, sestra Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství, P. Michael Slavík, Kateřina Lachmanová, P. Tomáš Holub, Josef Zeman, Petr Hejl z diakonie Betlém, či P. Angelo Scarano (andželo skarano).

Podrobnosti o programu získáte u pořadatelů z Katolické charismatické obnovy na adrese elektronické pošty konference.brno@email.cz,  nebo přímo na jejich webu www.cho.cz, zde se až do 20. července můžete na konferenci také přihlásit. Pro informace si v odpoledním čase od 16 do 18 hodin můžete zavolat na 777 087 736.

NyníDuchovní hudba
Skladba: And one the Pharises (1990) - Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu; Autor: Pärt Arvo; Dirigent: Uhlíř Richard; Soubor: Gentelemen Singers
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu slovesných...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony