Katedrální kapitula sv. Mikuláše má tři nové kanovníky

6. prosince 2010 Události Autor: Petr Pospíšil

Během slavnostní liturgie nešpor byli v pondělí 6. prosince 2010 instalováni nově jmenovaní kanovníci katedrální kapituly sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Jsou jimi světící biskup Mons. Pavel Posád, generální vikář P. Adolf Pintíř a děkan katedrály P. Zdeněk Mareš. (Foto: hrady.cz)

"Kanovník je člen katedrální, nebo kolegiátní, kapituly, je to historický útvar. Mnohé kapituly u nás existují i tisíc let. (...) Vždycky to byl poradní sbor biskupa, teď od 2. vatikánského koncilu je poradní sbor kněžská rada a sbor konzultorů, ale přetrvává ten historický význam", vysvětlil (audio MP3)vysvětlil českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád, jeden z nově jmenovaných kanovníků. Katedrální kapitula sv. Mikuláše vznikla zároveň se založením českobudějovické diecéze r. 1785. Význam katedrální kapituly v současné době spočívá především v péči o liturgii: "Členové té kapituly - kanovníci - mají dbát o nádherou liturgii, mají se snažit o skutečně vzorovou, příkladnou liturgii. To všechno je určováno stanovami. Každá ta kapitula má svoje stanovy a také je úkolem scházet se ke slavení liturgie hodin slavnostním způsobem. Třeba k ranním chválám nebo nešporám, dle možností a dle zvyklostí té které kapituly", dodal  (audio MP3)dodal Pavel Posád.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony