Kadaň představuje Jana Hasištejnského

Kadaň představuje Jana Hasištejnského

Stavbu kláštera františkánů v Kadani dotoval Jan Hasištejnský z Lobkowicz. Město připomíná 500. výročí jeho úmrtí. Městské muezum bude na Hasištejnského a na unikátnost národní kulturní památky poukazovat po celý rok, se zpětnou vazbou na život a dílo lobkowiczkého pána. Gotické fresky ve františkánském kostele se restaurují.

Nad tím, zda měl být františkánský klášter z konce 15. století v Kadani Novým Jeruzalémem, se zamýšlí ve své publikaci Petr Hlaváček. Torza odkrytých gotických maleb autora, očividně následovníka školy Lucase Cranacha staršího, jakož i zbytky barokní výzdoby přilehlého františkánského kostela Čtrnácti svatých Pomocníků napovídají, že plány s tímto místem bývaly sebevědomě velkolepé. Výstavbu kláštera bratří františkánů sponzoroval jako své vrcholné stavební dílo Jan Hasištejnský z Lobkowicz, jehož 500. výročí úmrtí si město Kadaň právě připomíná. V sobotu byly veřejně zahájeny oslavy známého česky píšícího humanisty zádušní mší svatou, kterou ve františkánském kostele odsloužil Mons. Martin Davídek, generální vikář diecéze litoměřické. Následoval program připravený kadaňským Městským muzeem, které v klášteře sídlí. Od persekuční akce K v roce 1950 byl totiž mnišský život v klášteře násilně přerušen a v současné době není v silách františkánského řádu jej na tomto místě obnovit. V klášterním refektáři proběhlo scénické čtení z díla Jana Hasištejnského, datovaného do roku 1504. Strhující přednes Jana Miloty podbarvil improvizací na míru šitou violoncelista Ondřej Beránek. Kostelem i klášterem pak provedl a odborným výkladem návštěvníky poučil pracovník Městského muzea Lukáš Gavenda. Jan Hasištejnský nalezl v kostele místo svého posledního odpočinku. Celému objektu nyní věnují péči restaurátoři, neboť biskupství litoměřickému se podařilo získat dotaci v rámci programu IROP na opravu střechy, na kompletní zrestaurování mobiliáře a nástěnných maleb v severní a v hlavní lodi kostela. Celkové náklady mají činit 55 milionů korun a mají posloužit rovněž k lepšímu zpřístupnění této národní kulturní památky veřejnosti. O to se již snaží Městské muzeum a město tím, že pečuje o františkánské zahrady. Ty hojně navštěvují rodiny s dětmi, které se tam mohou obeznámit například s chovem včel. Výroční oslava Jana Hasištejnského z Lobkowicz bude na unikátnost památky poukazovat po celý rok, ovšem se zpětnou vazbou na život a dílo lobkowiczkého donátora, prezentované právě v kadaňském Městském muzeu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony